Eerste ‘genetic counsellor’ erkend aan UZ Leuven

In België is dit beroep niet erkend, maar er bestaat wel een Europees certificaat van ‘genetic counsellor’ dat wordt uitgereikt door de European Board of Medical Genetics. Maureen Holvoet is de eerste die het behaalde.

Het Centrum voor Menselijke Genetica aan de UZ Leuven werkt al langer met genetische adviseurs die patiënten en hun familie helpen om zich te oriënteren als ze de diagnose krijgen van een afwijkend gen.

De diagnose van een genetische afwijking overstelpt een familie vaak met vragen. Wie is de drager? Wat is de kans dat het doorgegeven wordt? Welke zijn de mogelijkheden om dat te vermijden? Bijvoorbeeld in het geval van een Fragiele X-syndroom, een van de meest frequente genetische aandoeningen na het syndroom van Down, hebben de zussen van de patiënt één kans op twee om draagster te zijn van een defect gen en is er één kans op twee dat ze het overdragen op hun zoon.

De taak van de genetische adviseurs bestaat erin om met de hulp van genetici risicoprofielen op te stellen, de familie en hun naasten in te lichten over de waarschijnlijkheid dat ze een afwijkend gen overdragen of een erfelijke kanker (borst, ovaria, dikke darm) krijgen.

Dankzij deze informatie, die vaak niet eenduidig is, kunnen patiënten en hun familie de verschillende alternatieven evalueren en de beste keuzes maken. In het geval van een Fragiele X-syndroom kan een in vitrofertilisatie met pre-implantatie van de genetische diagnose bijvoorbeeld een suggestie zijn als het om een groot risico gaat.

Hoe noodzakelijk het beroep en de rol van een genetische adviseur ook zijn - in het bijzonder in het geval van zeldzame ziektes - in België is de functie dus niet erkend. Aan het UZ Leuven variëren de basisopleidingen van wie het genetisch advies verleent: psychiatrisch verpleegkundige, sociaal assistent, vroedvrouw, … Er bestaat nochtans een certificaat dat wordt afgeleverd door de European Board of Medical Genetics dat case-studies omvat en een doorgedreven opleiding in de genetica. Maureen Holvoet behaalde dit certificaat en werd zo de eerste ‘genetic counsellor’ die officieel wordt erkend in ons land.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.