Erelonen (neuro)psychiaters arbeidsgerechten aangepast aan index

Op 1 januari 2023 worden de erelonen van deskundigen en (neuro)psychiaters voor onderzoeken bij arbeidsgerechten aangepast aan de index.  Ze gelden als hun definitieve verslag wordt neergelegd vanaf die datum. Het Koninklijk Besluit verscheen op woensdag 7 december in het Staatsblad.
Het gaat om het Koninklijk besluit van 14 november 2003 dat destijds verscheen op 28 november van datzelfde jaar en op basis waarvan de tarieven worden geïndexeerd. Dat besluit gaat over medische deskundige onderzoeken voor arbeidsgerechten voor geschillen over de tegemoetkomingen aan gehandicapten, de gezinsbijslag voor werknemers en zelfstandigen, de werkloosheidsverzekering en de regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.
Voor 2023 gelden de volgende bedragen:

  • persoonlijk ereloon van de deskundige: 480,29 euro;
  • als het onderzoek uitgevoerd wordt door een psychiater of door een neuropsychiater: 569,68 euro.

Daarbovenop mogen administratieve kosten aangerekend worden van 143,71 euro.

Zijn er nog bijkomende onderzoeken nodig dan die van het basisonderzoek, dan geldt voor medische onderzoeken door een deskundige de Riiziv-nomenclatuur. 

Zijn er nog bijkomende onderzoeken nodig dan die van het basisonderzoek, en worden die 
uitgevoerd door een psychiater of door een neuropsychiater, dan kan daarvoor 281,56 euro worden aangerekend.

Zijn er nog bijkomende onderzoeken nodig dan die van het basisonderzoek, en worden die uitgevoerd door een psycholoog, met een volledige reeks testen, of door een ergoloog, dan mogen zij 195,24 euro aanrekenen.

Elk ander bijkomend onderzoek of advies dat niet onder deze eerder vermelde categorieën valt, valt onder een tarief van 97,61 euro.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.