Federale Raad apothekers moet twee-eenheid met huisarts versterken

Maggie De Block kondigde de oprichting aan van een "Federale Raad van Apothekers" om te adviseren over (onder andere) "de rol van apothekers in de patiëntenzorg". Een maatregel die een gat opvult, zegt de APB, omdat apothekers "de enige gezondheidswerkers zijn die dit soort adviesorganen niet hebben".

De consolidatie van de twee-eenheid huisarts-apotheker om de relatie ziekenhuis- en officina-apothekers te optimaliseren in de transmurale zorg staat op het menu van het toekomstige orgaan.

In hun vakgebied zijn apothekers exclusief bevoegd om alle handelingen voor 'farmakunst/kunde' uit te voeren, zonder tussenkomst van wie dan ook, meent Alain Chaspierre, APB-voorzitter. In tegenstelling tot andere zorgberoepen hebben ze echter geen orgaan dat hun bedenkingen doorspeelt naar de gezondheidsoverheden. Bij onderhandelingen over hun 'meerjarige overeenkomst' met het ministerie van Volksgezondheid pleitten ze er dus voor om de situatie te remediëren.

'Bevalling' voor volgende legislatuur

De Raad zal worden geïnstalleerd bij de FOD Volksgezondheid. Het is onmogelijk om te specificeren wanneer hij operationeel moet worden. De kalender is afhankelijk van een koninklijk besluit dat nog niet gepubliceerd is. Het is duidelijk dat we het hebben over een ‘bevalling’ in de volgende legislatuur.

Van de 20 leden die de Raad vormen, zullen ook twee artsen deel uitmaken met klinische apothekersvaardigheden en bekend met de praktijk van farmaceutische kunst/kunde. Het is ook de bedoeling om twee vertegenwoordigers van de koepels van patiëntenorganisaties te integreren.

Chronisch zieken

Volgens het kabinet De Block zal de toekomstige raad van bestuur ook worden gevraagd commentaar te geven op "samenwerking [van apothekers] met andere zorgaanbieders". Bestaat er een specifiek aandachtspunt voor de huisartsgeneeskunde?

Voor Alain Chaspierre is de huisarts-apothekerwerkrelatie van cruciaal belang, "vooral voor de overgrote meerderheid chronisch zieken.” Zij zijn in feite de twee zorgactoren die ze het vaakst zien. "Het juiste geneesmiddelengebruik verzekeren en de patiënt begeleiden kan de progressie van deze aandoeningen vertragen. De consolidatie van de twee-eenheid arts-apotheker is een kernthema voor deze adviesraad," voorspelt hij.

De voorzitter van de APB beklemtoont ook het cruciale aspect van de relatie tussen de apotheker en zijn ziekenhuis-tegenhanger voor de kwaliteit van transmurale zorg. Deze relatie kan worden belichaamd door de Raad, "vooral door het medicatieschema. Dat is ook een prioriteitsdoel."

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.