Psychosociale problemen? Eerst naar de huisarts!

In de periode 2011-2017 steeg het percentage volwassen patiënten met psychische en sociale problemen die een Nederlandse huisarts raadpleegde van 12% naar 18%, aldus een onderzoek door Nivel, het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg.

Een deel van de verklaring is dat sinds 2014 Nederlandse patiënten met een lichte psychosociale problematiek voortaan eerst bij hun huisarts moeten langsgaan. Dat was vroeger niet het geval.

Tot in 2014 konden Nederlanders die kampten met een lichte psychische problematiek, en vaak daaraan gerelateerde sociale problemen, onmiddellijk terecht bij allerlei centra voor welzijn en psychische hulp, en moesten dus niet noodzakelijk eerst naar de huisarts. Die centra zijn onderdeel van de GGZ Nederland, de “brancheorganisatie voor instellingen in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg”. Maar die centra waren en zijn nog steeds overbevraagd, met wachtlijsten tot gevolg.

In 2014 werd vervolgens beslist dat voor de lichte psychosciale problemen, patiënten eerst de huisarts moeten consulteren. Sommige huisartsen waren tevreden met de herwaardering van hun beroep, andere hadden schrik voor de extra werklast. Voor deze patiëntengroep kunnen de huisartsen echter een beroep doen op de hulp van een Praktijkondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg. Dat is in de meeste gevallen een paramedische zorgverlener, gespecialiseerd in psychosociale problemen. Die Praktijkondersteuner doet een uitvoerig intake-gesprek en bespreekt daarna met de huisarts de situatie en de volgende stappen. De huisarts kan beslissen om de patiënt verder te behandelen of door te verwijzen naar gespecialiseerde zorgverleners.

Telefonisch advies bij verward en suïcidaal gedrag

Uit een ander onderzoek van Nivel blijkt dan weer dat in de periode 2015-2017 het aantal contacten van patiënten met verward of suïcidaal gedrag tijdens de wachtdienst voor huisartsen stabiel is gebleven. Opmerkelijk is wel dat in 57% van deze contacten de patiënten telefonisch advies meekregen, en dus niet de huisarts van wacht fysiek hebben gezien. Wel konden ze de werkdag daarna terecht bij hun huisarts voor een consultatie.

 

Bron: Nivel

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.