Fitness.be ziet 'sociaal-medische correctie' wurgcontracten niet zitten

Een West-Vlaamse huisarts die een patiënte in geldnood met een “welwillend” ziektebriefje afhielp van haar wurgcontract bij een fitnessclub, wordt niet gestraft door de Orde der Artsen. “Dit is totaal ontoelaatbaar”, vindt de federatie van Belgische fitnessclubs op radio1. Het debat werd op de kaart gezet in De Specialist en Medi-Sfeer van vorige week.

Dr. Lieven Wostyn (Orde West-Vlaanderen) verduidelijkt dat niet elke arts automatisch vrijgepleit wordt in dergelijke gevallen: “Wij bekijken elke klacht zeer grondig, soms kreeg  ook het fitnesscentrum gelijk.” Maar de arts moet hier altijd oordelen volgens zijn deontologie. "“Het sociale speelt ook mee bij een arts” aldus dr. Wostyn. Daarnaast was er een medisch probleem, al gaf dat wellicht niet de doorslag.

Gedragscode

Overigens wordt de sociale rol van de arts in dergelijke omstandigheden ook uitdrukkelijk erkend door minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V). In 2015 tekende hij een gedragscode met de fitness­centra. Daarin staat dat een klant een contract kan opschorten of beëindigen met een medisch attest indien nodig.  Er staan ook heldere gegevens in over de verschillende soorten contracten, tarieven, dat contracten niet automatisch kunnen worden verlengd zonder dat de consument daarvan op de hoogte is, enzomeer. Blijkbaar een doorn in het oog van de  fitnessketens die trouwens lang niet allemaal de gedragscode tekenden.

Maar die code had volgens Peeters toch effect: "In 2015 telden we nog 97 klachten, in 2017 was dat aantal gedaald tot 45. Als u een abonnement tekent, check dan even of uw fitnesscentrum die code heeft opgehangen", raadt Peeters de consumenten aan. 

Schoenmaker en leest

“Een arts moet oordelen over je gezondheid, niet over of het een goed idee was om zo’n contract af te sluiten", luidt het bij de fitnessorganisaties. Een dokter moet toch ook niet oordelen over je contract met je energieleverancier, of met je internetprovider?”

Lieven Wostyn geeft toe dat artsen niet moeten oordelen over het feit of een contract een wurgcontract is. Anderzijds is het niet aan de federatie van fitnesscentra om te beslissen of een patiënt al dan niet gezond is om te fitnessen. Artsen moeten sowieso de afweging maken in hun voorschrijfgedrag of sommige zaken de maatschappij onverantwoord veel geld gaan kosten of niet. Dezelfde redenering geldt evengoed als ze de balans opmaken voor hun patiënt.

 Lees ook :

Wurgcontract verantwoordt 'welwillendheidsattest'

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Willem CEUPPENS

    19 april 2018

    Er is een hiërarchie in morele waarden ("Je mag nooit liegen" versus "je moet steeds helpen als het kan om het nutteloze leed van anderen te verzachten, tenminste als je daarbij geen andere BONAFIDE personen buiten proportie beschadigt") . De West-Vlaamse huisarts heeft een zekere verantwoordelijkheid genomen en hij heeft zijn nek uitgestoken. Dat valt te appreciëren... Alleen had hij bij de opstelling van zijn attest blijkbaar een moment van onvoldoende inspiratie en had hij wellicht niet de tijd om de logische gevolgen van zijn formulering door te denken... Als het om "wurgcontracten" ging, volstond het te attesteren dat "wurgcontracten" niet alleen moreel pervers zijn, maar ook hoogst ongezond. In het concrete geval had hij kunnen attesteren dat het voor de dame medisch strikt tegenaangewezen was om ONDER DIE VOORWAARDEN nog aan sport te doen (zonder elke sportactiviteit voorgoed uit te sluiten... wat inderdaad nogal speculatief is). Het gaat eigenlijk over de (strikte) ethiek van Kant tegenover de ethiek van Kant door hemzelf in latere fase, en vooral door Schopenhauer gecorrigeerd. Neem echter de vrijheid dit laatste hier niet in detail uit te leggen.... Meer "begronding" kan je vinden bij Schopenhauer: "Über die Grundlage der Moral", 1840,... soms te verkrijgen in de magistrale Nederlandse vertaling van Hans Driessens "Dat ben jij (Tat tvam asi). Over de grondslag van de moraal", Wereldbibliotheek, 2010... In het bijzonder aan te bevelen aan juristen en c°...W.

  • Bernard VEYS

    19 april 2018

    als ik naar een film ga,betaal ik per voorstelling.Waarom zou dat ook niet kunnen in een fitnesscentrum?Met de huidige beschikbare electronische betaalsystemen is dat een fluitje van een cent.Maar deze sector heeft van deze contracten blijkbaar zijn businessmodel gemaakt.