Geneeskundige Dagen van Antwerpen halen milieuproblematiek kort bij uw bed

Van 16 tot 18 september lopen de 76ste Geneeskundige Dagen (GDA) van Antwerpen. Meer dan ooit knopen ze aan bij de actualiteit, want klimaat, milieu en gezondheid vormen het thema. "Sommige artsen mogen denken dat dit ver van hun bed is, maar de afgelopen zomer nog bewees dat het steeds korter bij ons bed komt", aldus Karva-voorzitter Prof. Paul Van Royen die deze editie duidt.

"Alles staat in het teken van de onehealth-approach", steekt hij van wal. "Klimaat, infectieziekten en milieu vormen steeds meer één geheel voor de gezondheid. Bij de sprekers hebben we ook een internationaal vermaarde deskundige uitgenodigd, Prof. Richard Kock (Royal Veterinary College of University of London). Het thema wint meer en meer aan belang en het zal de volgende decennia de actualiteit beheersen, veel meer dan de covid-pandemie die een minder lange impact zal hebben. Het komt erop aan om ons hierop voor te bereiden als artsen op wetenschappelijke basis."

Al in 1999 gingen de GDA over het milieu, maar toen was het nog van een andere orde, met bijvoorbeeld aandacht voor CO-intoxicatie. Nu is het duidelijk veel globaler geworden.

"Een hele sessie wijden we aan preventie door te bekijken hoe we mensen dichter bij de natuur kunnen brengen en ermee te leren samenleven", aldus Prof. Van Royen. "Het groene voorschrift kan daar een drijvende kracht zijn. Eigenlijk is dat ook preventie. Enkele huisartsen die daarrond onderzoek voerden, komen aan het woord."

In dezelfde lijn ligt trouwens het project "bewegen op verwijzing", enkele jaren geleden al ingevoerd. "Dat heeft zeker succes, bewegingscoaches zijn extra aangesteld en in Antwerpen zijn er daar een vijftal constant mee bezig", weet Prof. Van Royen. "Bewegen in de natuur is een aanrader, maar de natuur is uiteraard geen pretpark."

De insteek van deskundige Dirk Draulans, die het slotdebat komt leiden, zal daar ongetwijfeld een meerwaarde bieden.

Nederland voorop

Vers van de pers is ook 'de groene huisartsenpraktijk', een publicatie uit Nederland in samenwerking met huisartsen, met heel praktische tips over hoe huisartsen kunnen bijdragen tot milieuvriendelijk praktijkvoeren. "België staat iets minder ver, al zijn er nu dus heel wat onderzoeken over het groene voorschrift onder meer die wellicht zullen uitmonden in publicaties." Meer en meer integreren praktijken ook het aspect 'positieve gezondheid'. "Dat is totaal anders dan zoals de WGO het ooit formuleerde, 'de afwezigheid van ziekte'".

Recent was er de oproep van internationale tijdschriften om het klimaat te beschermen. "De tijdschriften waaraan ik zelf meewerk, schaarden zich er mee achter. Het is ook een van de CanMeds artsenrollen: de arts mee als verdediger inzake gezondheid. Daarom net nodigden we ook een jurist uit om te zien wat de arts samen met de burger kan verwezenlijken bij de milieuproblematiek. Enerzijds moet je de schade beperken bij die persoon, maar eigenlijk moet je hem ook verdedigen (advocate). Uiteraard moet de patiënt of de burger dat zelf doen, maar de arts/gezondheidswerker kan hem steunen."

Ook juridische aspecten worden dus belicht. De zaak 3M zal wellicht vaak worden aangehaald.

Tot slot nog meegeven dat het congres loopt in de totaal vernieuwde zalen van de campus die voor het eerst zijn opengesteld. Wellicht zullen gezondheidswerkers elkaar weer voor het eerst live kunnen ontmoeten en er is trouwens een barbecue voorzien waarbij naar hartenlust genetwerkt kan worden.

> Programma en inschrijvingen

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.