Gibbis pleit onder meer voor 'community based living'

In zijn memorandum spitst Gibbis, koepelorganisatie van gezondheidsinstellingen in Brussel, zich toe op drie assen: een nieuw organisatiemodel, vereenvoudigde regelementering en meer personeel ten dienste van de patiënt.

Gibbis vertegenwoordigt heel wat instellingen waaronder 14 ziekenhuizen en vier psychiatrische verzorgingstehuizen. Het vraagt de volgende regering aandacht voor:

1 – een rond de patiënt georganiseerde gezondheidszorg. Met een financiering die gericht is op kwaliteit en resultaten. Dat alles wordt ondersteund door meer digitalisering en de verdere ontwikkeling van technologie. Opmerkelijk is onder meer ook een pleidooi voor ‘community based living’. Denk aan zorghotels, thuishospitalisatie, woonzorgzones. Dat vergt een nauwe samenwerking tussen eerste en tweede lijn.

2 – een vereenvoudigd reglementair kader waarbij men rekening houdt met de specifieke Brusselse context. Zo wijst Gibbis erop dat de Brusselse ziekenhuizen 35% niet-Brusselse patiënten aantrekken en zich richten tot een bevolking van 1,65 miljoen inwoners, die bovendien nog steeds aangroeit. De programmering van het zorgverleningsaanbod dient absoluut rekening te houden met deze reële patiëntenstromen.

3 – meer middelen voor de inzet van mensen en dus een kwalitatieve zorgverlening, vooral voor patiënten met almaar zwaardere en meervoudige ziektebeelden. Dat betekent onder meer:

• de versterking van de teams in een ziekenhuisomgeving

• een unieke financiering van de zorgverlening aan bewoners met eenzelfde mate van afhankelijkheid, ongeacht of ze zich in een rustoord voor bejaarden (ROB) of in een rust- en verzorgingstehuis (RVT) bevinden

• een correcte financiering van het personeel in initiatieven voor beschut wonen (IBW) en psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT) in de geestelijke gezondheidszorg. Flexibiliteit voor de toewijzing van het personeel (en individuele voordelen, vb. ‘cafetariaplannen’) is daarbij ook een must. Bij een gelijke functie zou een werknemer in de verschillende sectoren van de gezondheidszorg (openbaar/privé, ziekenhuis/geestelijke gezondheidszorg/bejaarden) op een gelijkwaardige manier gefinancierd moeten worden.

Het volledige memorandum kunt u hier vinden.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.