GZA en ZNA: samen sterk

Vandaag tekenden de Gasthuiszusters Antwerpen (GZA) en Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) een samenwerkingsakkoord. "Een strategische zet om het totaalzorgaanbod in Antwerpen te versterken", luidt het. "Met respect voor de andere ziekenhuizen actief in de regio." Zowel de medische raden van GZA (83%) als die van ZNA (96%) steunen massaal het akkoord.

De krachtenbundeling is een waar huzarenstuk: het gaat in totaal over meer dan 3.000 bedden en ruim 1.000 artsen, verspreid over de drie ziekenhuizen van GZA en de negen van ZNA.

"De gesprekken over een samenwerking werden begin dit jaar opgestart en zullen uitmonden in een sterk verhaal voor beide ziekenhuizen met één belangrijke winnaar: de patiënt", aldus Fons Duchateau, Antwerps schepen van Gezondheid en voorzitter van ZNA. "Vele Vlaamse ziekenhuizen zullen in onze voetsporen treden."

Dr. Etienne Wauters, afgevaardigd bestuurder van GZA, wordt voorzitter en Wouter De Ploey, CEO van ZNA, algemeen coördinator. Dr. Luc van Looy, hoofdarts GZA, wordt medisch coördinator, en Wim Van de Waeter, algemeen directeur patiëntenzorg ZNA, verpleegkundig coördinator.

Dr. Wauters: "De samenwerking krijgt nu juridisch vorm in een groepering, een vzw waarin beide ziekenhuisgroepen evenwaardig vertegenwoordigd zijn." Dat vergde wat creatief kunst- en vliegwerk, want een wettelijk kader is er eigenlijk nog niet. Maggie De Block, minister van Volksgezondheid, beloofde dat wel tegen het jaareinde.

"De nieuwe vzw moet een zorgstrategisch plan uitwerken voor de brede regio Antwerpen, tegen de zomer van 2017", zegt Wouter De Ploey. Zo zijn bijvoorbeeld de gesprekken over een intense samenwerking in het domein van de anatomopathologie al ver gevorderd.

Ook andere samenwerkingsverbanden van medische en niet-medische aard worden onderzocht. In eerste instantie de robotisering van de apotheek en trajecten voor ICT. Leden van beide organisaties zullen in de raad van bestuur van het partnerziekenhuis zetelen. Twee externe leden worden aangetrokken met de bedoeling om ook te focussen op langetermijnprojecten en een blik van buitenaf te hebben.

De vakbonden reageren "voorzichtig positief" op de samenwerking. Wel hebben ze vragen over onder meer mobiliteit en werkzekerheid. De werkgevers begrijpen dat verandering onrust kan teweegbrengen. Ze beloofden het sociaal overleg te respecteren.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.