Honderden artsen regulariseren voor sociaal statuut

Op de voorbije medicomut een heel waslijstje van dossiers, met een volgend tarievenakkoord in het vizier. De kans is groot dat het akkoord zich beperkt tot 1 jaar wegens de onzekerheid op regeringsvlak. Een overzicht in telegramstijl.

Zeker bovenaan prijkt het sociaal statuut dat niet meer zou worden toegekend als artsen hun minimumactiviteitsdrempels niet halen. Een besparing werd zelfs al ingecalculeerd in de begroting en dat draagt uiteraard de bezorgdheid weg van de syndicaten. Honderden artsen vroegen immers een uitzondering en willen ‘geassimileerd’ worden.

Marc Moens (Bvas): “Sprekend voorbeeld is de revalidatie, overgeheveld naar de gemeenschappen waardoor de sector plots geen recht meer heeft op dat sociaal statuut. Nochtans blijven deze artsen hetzelfde werk doen. Dat kan natuurlijk niet.” ASGB en AADM zitten op dezelfde lijn: ‘Wie geconventioneerd is, heeft er recht op’, luidt het unisono. Een werkgroep sociaal statuut bestudeert de kwestie. Dr. Hueting wijst er nogmaals op dat het bespaarde geld terug naar de artsen moet, quod non op dit moment.

Veel stof deed ook het dossier wachtposten opwaaien omdat Maggie De Block nu kennelijk dat model voor alle huisartsen wil doordrukken. Roel Van Giel (AADM) schaart zich daarachter (‘een evolutie in die richting is onvermijdelijk’), Marc Moens (Bvas) verdedigt de vrije artsenkeuze voor wachtdienst of wachtpost (‘de wachtpoststructuren kosten ons een pak geld dat we voor heel wat ander nuttigs hadden kunnen gebruiken’). De verdere uitrol van de 1733 (drie miljoen) is plots verschoven naar het budget Binnenlandse Zaken, wat dan weer dr. Van Giel verontrust want hij vreest dat het tegelijkertijd naar de Griekse kalender verhuist.

Geïntegreerde praktijkpremie voor volgende week

Wat de soap van de geïntegreerde praktijkpremie betreft, waarvan de publicatie in het Staatsblad al herhaaldelijk werd aangekondigd: Jo De Cock himself liet optekenen dat die nu voor 8 of 9 december voorzien is.

Een ander hangend probleem is het nieuw in te voeren verplicht elektronisch voorschrift tegen 1 februari volgend jaar. Een infocampagne is in de maak, maar de syndicaten houden hun hart vast: de app is nog lang niet klaar.

Ook over de uitbetaling van het (automatisch verlengde) gmd moet nog een hartig woordje gepraat worden. De technische uitvoering bestudeert een werkgroep. Reinier Hueting zet ook nog hoog op zijn verlanglijstje het nomenclatuurnummer euthanasie (bij eerbiediging zorgvuldigheidseisen en na inlichten evaluatiecommissie).

De verdeling van de indexmassa (herverdeling voor een stuk naar de huisartsen, aandacht voor fysiotherapie, start teleconsultatie dermatologie, voorbereiding preopconsultatie anesthesie…) wordt nog verder gefinetuned.

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Pascal Selleslagh

  06 december 2019

  Publicatie praktijkpremie in Staatsblad zou nu voorzien zijn voor 8 of 9 december (zie MediSfeer). Maar die belofte werd vroeger al herhaaldelijk ingeslikt.

 • Luc D'HOOGHE

  05 december 2019

  en hoe zit het met de telematicapremie van vorig en dirt jaar ??? ook nog niets
  en de premie voor secretariaat etc .... ook nul , nul