Huisartsen en specialisten: terug naar af? (Domus Medica)

"De huisartsen waren goed genoeg om tijdens elke Covid-golf te triëren, de toestroom naar het ziekenhuis mee te reguleren, de patiënten thuis te begeleiden, al de vragen op te vangen toen de collega’s-specialisten moeilijker bereikbaar waren, maar nu is het tijd voor business as usual met de specialist op de eerste plaats." Domus Medica is heel ontgoocheld "dat een organisatie als het VBS nog zoiets op papier durft te zetten."

Als door een wesp gestoken reageert Domus Medica op het recente VBS-voorstel om de eerstelijnszorg te hertekenen.

"Nadat huisartsen een jaar in de frontlijn hebben gestaan vindt het Verbond der Belgische beroepsverenigingen van artsen-specialisten (VBS) het nodig om huisartsen terug op hun plaats te zetten. En die plaats is volgens hen niet als poortwachter van de eerste lijn."

Domus Medica schetst hoe de pandemie huisartsen en specialisten dichter bij elkaar bracht: "Meer dan een jaar staan wij, huisartsen, artsen-specialisten, verpleegkundigen, zorgkundigen,… zij aan zij om voor elke covid- en niet-covid-patiënt in deze hectische tijden de beste zorg op de beste plaats te geven. We werken samen, verdelen de taken, zorgen voor triage en ondersteunen elkaar in deze moeilijke tijden. Spontane samenwerkingen en afspraken werden gemaakt. We leerden elkaar nog beter kennen en erkennen. Er groeide verder wederzijds respect. Je zou kunnen hopen dat dit een startpunt was voor de toekomst…"

Maar nu valt het VBS-voorstel bij Domus Medica op een koude steen en DM meent zelfs dat  het Verbond der Belgische beroepsverenigingen van artsen-specialisten (VBS) de suprematie en arrogantie van sommige specialisten terug in de kijker zet.

"Globaal medisch dossier: een taak voor de specialist? In een standpunt rond doelmatige zorg (sic) roept het VBS op om de eerstelijnszorg grondig te hervormen. Het VBS roept op om de specialisten massaal toegang te geven tot de eerste lijn: - Heb je keelpijn, ga naar de NKO-arts. - Vlekje op de huid, de dermatoloog zit om de hoek. - Je voet omgeslagen, je vindt je orthopedist naast de schoenwinkel. - Je kleuter snottert, je vindt de pediater naast de crèche,… want dat is pas nabije buurtgerichte zorg."

Globaal Medisch Dossier

"Straffer nog, volgens het VBS is die specialist ook de geschikte persoon om je globaal medisch dossier aan te maken. De volgende keer dat je bij de orthopedist komt voor je enkel, kun je dus ook melden dat je pijn hebt bij het plassen! De orthopedist zal dat wel behandelen (of doorverwijzen naar de uroloog die consultatie doet in de winkel naast hem). Een globaal medisch dossier is toch maar wat hospitalisatieverslagen opvolgen volgens het VBS."

"Dat een globaal medisch dossier een totaaloverzicht is van de patiënt van geboorte tot overlijden en dit op alle vlakken (medisch, psychisch, sociaal) en daarnaast een werkinstrument om een patiënt goed op te volgen en aan preventie te kunnen doen, is blijkbaar nog niet doorgedrongen."

"Specialisten willen huisartsen niet als poortwachter"

"Voor het VBS is echelonering – de juiste zorg op de juiste plaats – uit den boze, behalve tussen de niet-geconventioneerde specialisten ‘op de eerste lijn’ en de specialistische technische zorg in het ziekenhuis. Dan moet de niet-geconventioneerde specialist plots wel de selectie maken wie nog bij de geconventioneerde specialist in het ziekenhuis kan terechtkomen."

"Dat de huisarts de poortwachter tot ons zorgsysteem is, is onaanvaardbaar, kostenopdrijvend en beperkt de toegankelijkheid van de zorg, aldus de tekst van VBS. Sommige huisartsen hebben een patiëntenstop en de niet-geconventioneerde specialisten zullen deze patiënten wel opvangen."

Ook dat schiet in het verkeerde keelgat en wekt een felle reactie op: "Misschien een te simpele redenering van artsen met een lagere competentie maar zou het niet kunnen dat de enige juiste conclusie hieruit is dat we te veel specialisten en te weinig huisartsen hebben?"

Specialistische zorg: beter en goedkoper?

Toppunt van ironie noemt Domus Medica het finale VBS-statement: "Hoe hoger de competentie, hoe lager de kost voor de Belgische Staat. Je moet het al maar durven om te zeggen dat de competentie van een specialist hoger is dan die van een huisarts maar om dan te beweren dat de specialisten goedkoper zijn, getuigt van volledige zinsverbijstering."

"Domus Medica is heel ontgoocheld dat een organisatie als het VBS nog zoiets op papier durft te zetten, maar wij zijn hoopvol voor de toekomst. Want de specialisten op het veld met wie wij dagelijks samenwerken, hebben dit verhaal al lang achter zich gelaten. Zij erkennen de poortwachtersfunctie van de huisartsen."

"Er zijn al ziekenhuizen waar geen afspraak gemaakt kan worden zonder een doorverwijzing. Vele specialisten zijn ook blij dat de huisartsen de selectie maken en de patiënt op het juiste spoor zetten. Deze specialisten waarderen de input van de huisarts die het globale overzicht heeft op de medische en sociale toestand van de patiënt, zodat zij hun domeinspecifieke kennis beter tot uiting kunnen laten komen. Deze trend zal zich enkel verderzetten."

Nieuw gezondheidszorgconcept

"Domus Medica kiest voor een nieuw concept van gezondheidszorg, waarbij we elke competentie van elke zorgverlener maximaal benutten. Waarbij elke burger een vaste huisarts heeft die het globaal medisch dossier beheert. Waarbij we samenwerken maar met een duidelijke subsidiariteit, waarbij we zorg organiseren dicht bij de mensen maar met duidelijke taakafspraken en waarbij de huisarts de poortwachter tot het zorgsysteem is."

"Dat is de zorg van de 21ste eeuw, dat is de toekomst voor een nog kwalitatievere zorg in het belang van elke huisarts, elke arts-specialist, elke zorgverlener, elke patiënt, elke burger."

> Lees ook: artsen-specialisten roepen op tot hertekenen eerstelijnszorg

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Marc DE MEULEMEESTER

    22 april 2021

    Wel,
    Smakelijk als ze tijdens het middageten bellen om te vragen of ze nu wel of niet hun vaccin zouden laten zetten !
    Geniet ervan , je weet nog niet wat je mist !