Inspectie recupereert 1,6 miljoen bij artsen via sensibilisatiebrief

De dienst geneeskundige evaluatie en controle (DGEC) spoorde 7,5 miljoen op die te veel werd aangerekend door zorgverleners vorig jaar. Bijna de helft daarvan (3,4 miljoen) werd al terugbetaald. Het Riziv zal meer inzetten op preventie en sensibilisatie, en dat leverde al 1,6 miljoen op. Hardnekkige fraudeurs zullen hard worden aangepakt.

De inspectiedienst stelde in 2017 in 585 afgesloten controleonderzoeken bijna een miljoen inbreuken vast, goed voor zowat 7,5 miljoen. Daarvan betaalden de betrokken zorgverleners intussen al 3,4 miljoen vrijwillig terug.

Opvallend is dat de 259 controleacties op eigen initiatief van de inspectie, 5,5 miljoen opleveren van de 7,5 miljoen. De impact van controleacties op eigen initiatief is toe te schrijven aan gerichte risico-analyse, strategische bepaling van prioriteiten en de nationale aanpak van controleonderzoeken.

Ambulante cardiale monitoring

De DGEC controleerde op vraag van de medicomut de facturatie van ambulante cardiale monitoring bij de 104 Belgische ziekenhuizen. Daaruit bleek een overfacturatie van 1,5 miljoen. Het gaat om de nomenclatuurcodes 212015 en 214012, codes die blijkbaar voor meer gebruikt worden dan waarvoor ze bedoeld zijn (buiten de lokalen van een erkende spoeddienst). Vrijwel alle ziekenhuizen hebben constructief meegewerkt tijdens het controleonderzoek en zijn bereid tot terugbetaling. De helft is intussen terugbetaald.

Lumbosacrale orthesen

Een preventieve tactiek is die van sensibilisatiebrieven. Die voorkwamen inbreuken en overbodige uitgaven voor lumbosacrale orthesen. Het is van belang om het juiste korset voor de juiste indicaties voor te schrijven. In de praktijk gebeurt dat niet altijd. Soms schrijven artsen nodeloos dure orthesen voor of orthesen voor de verkeerde indicaties, aldus de inspectie. Die geeft wel toe dat over de indicaties heel wat onduidelijkheid bestaat. Maar alvast de brief die in april 2017 verstuurd werd om doelmatig voor te schrijven, gericht naar zowat 400 specialisten en evenveel huisartsen, leverde al een aanzienlijke besparing van iets meer dan 1,6 miljoen op.

Fraudeurs zullen hard worden aangepakt en komen op een zwarte lijst terecht.

Er bestaat uiteraard een heleboel niet-blootgelegde fraude. Verschillende internationale studies maken daarover elk hun eigen ramingen. De inspectie maakt zich wel sterk dat ze het daar niet zo slecht doen, zeker vergeleken met Frankrijk. "Bovendien doen wij meer dan pure recuperatie van ten onrechte of verkeerd aangerekende verstrekkingen", zegt woordvoerder Eric Rossignol. "Onze toenemende sensibilisering van zorgverleners heeft een duidelijke impact op de uitgaven van de ziekteverzekering. Steeds vaker zullen we zorgverleners de spiegel van hun voorschrijfgedrag voorhouden en achteraf bekijken wat dat met de uitgaven van de ziekteverzekering doet."

Maar: zoals de politie niet op elk kruispunt staat om roodrijders te bekeuren, is het bestaan van verbalisanten en een sanctioneringsapparaat op zich al ontradend voor overtreders. "Het is natuurlijk onmogelijk exact te becijferen hoeveel meeruitgaven de DGEC zo voorkomt."

Thematische onderzoeken

Om met verminderde mankracht toch dezelfde efficiëntie te behouden, zal de inspectie nu meer gericht onderzoeken via onder meer data-analyse en screening.

Net vandaag werd ook bekend dat de opvolging van de financiën van de ziekenfondsen een stuk moeilijker verloopt volgens het Rekenhof.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.