Wachtposten integreren in PC 330 en anticiperen op extra-kosten

Tijdens de medico-mut van maandagavond werd het begrotingsvoorstel 2022 voor de huisartsenwachtposten (HWP's) besproken, waarbij alle syndicaten zich roerden, meldt Jean-Noël Godin, directeur van de Kartelpartner GBO. "We hebben meer middelen nodig. En een uniforme logica voor alle federaal gefinancierde gezondheidsinstellingen, waarbij de HWP's worden gekoppeld aan het paritair comité 330."

De indexering van 2% van bepaalde uitgavenposten (huur, energie, personeel...) op basis van een besluit van eind 2018 van de medico-mut, wordt ontoereikend geacht, "wegens de versnelling van de indexering in die periode". Terwijl de niet-indexering van andere posten, waartoe tegelijkertijd is besloten, "vandaag ook niet meer in alle gevallen gerechtvaardigd is".

"En ze houden in hun kostentabel nog steeds geen rekening met de kosten van de anciënniteit van het personeel", voegt Luc Herry, Bvas-voorzitter, eraan toe.

Anticiperen voor kosten

Het gezamenlijke verzoek van de syndicaten: alle bezoldigde HWP-personeelsleden laten afhangen van het paritair comité 330, en niet van een verzamelplaatscomité zoals de 335. Alle federaal gefinancierde gezondheidssectoren, zoals ziekenhuizen, poliklinieken, wijkgezondheidscentra, enz. vallen immers onder paritair comité 330. De FOD Werkgelegenheid en de FOD Volksgezondheid moeten instemmen met het toevoegen van de HWP's. Maar aangezien PC 330 gunstiger is op het gebied van salarisschalen en nachtwerk of werk op feestdagen, zou die overheveling extra kosten met zich meebrengen, waarvan de financiering moet worden voorzien," voegt Jean-Noël Godin eraan toe. 

Wat de financiering van de ploegdienst op weekdagen betreft: "die valt onder een afzonderlijke begrotingslijn en zal worden onderzocht in het raam van de onderhandelingen over het volgende akkoord."

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.