Inzage in medische gegevens: pro's en con's

Medische gegevens inzien: wat zijn nu eigenlijk de argumenten pro en contra?

De Digitale Zorggids zette ze voor Nederland op een rijtje. Maar ze gelden uiteraard ook voor ons land.

In Nederland krijgt iedereen vanaf 2019 digitale inzage in zijn of haar medisch dossier, in België moet dit ook snel het geval worden. Sommige Nederlandse ziekenhuizen anticiperen al met een online portaal of website waarop patiënten kunnen inloggen om hun eigen medische gegevens digitaal in te zien. 

Nictiz, het nationale ICT-instituut van het ministerie van volksgezondheid, bedacht een argumentenwijzer met argumenten voor en tegen online inzage in medische gegevens. De argumentenwijzer is specifiek op zorgaanbieders zelf gericht. Artsen moeten immers keuzes maken over wat voor informatie zij tonen en hoe en of die in real time de patiënt moet bereiken. 

Is het dus goed wanneer de patiënt direct de uitslag zelf kan inzien, of kijkt de behandelend arts hier eerst best naar en neemt hij indien nodig zelf contact op of voegt hij info toe aan die uitslag? Sommige patiëntportalen in ziekenhuizen bieden de info zodra ze beschikbaar is. Andere zorgaanbieders overwegen om een kleine vertraging in te bouwen zodat de arts er eerst naar kan kijken. 

Pro

  • Online inzage zorgt voor meer overzicht en informeert de patiënt beter. Hij kan zich bijvoorbeeld beter voorbereiden op een consult en thuis alles nog eens rustig nakijken.
  • Online inzage is daarnaast veel laagdrempeliger dan het opvragen van een papieren dossier.
  • Digitale toegang tot zijn medische dossier kan daarnaast de arts-patiëntrelatie verbeteren. De patiënt wordt dan meer een 'partner' van de arts en samen met de zorgverlener beslissen over zorg en behandeling.
  • Inzage in het dossier verbetert ook de kwaliteit van het dossier: de patiënt checkt of of alle gegevens nog steeds actueel en relevant zijn en kan zaken waar nodig laten aanpassen. 

Contra 

Maar er kleven ook nadelen aan online inzage.

  • De manier waarop artsen informatie over de patiënt opschrijven, is voor de patiënt zelf niet altijd even helder en duidelijk. Een arts kan vaktermen gebruiken, of onbekende afkortingen. Daardoor loopt de patiënt het risico om door de bomen het bos niet meer te zien of dingen verkeerd te interpreteren. De meeste aanbieders maken daarom een vertaalslag naar voor iedereen begrijpelijke taal.
  • Digitale inzage in het medisch dossier kan daarnaast voor onrust zorgen. Uitslagen van een onderzoek in real time en ongefilterd laten afkomen op de patiënt zonder tekst of uitleg kan tot schrik leiden als die info niet goed begrepen wordt. Vervelend als dan niet direct een arts beschikbaar is om het te bespreken.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.