Jaar extra voor reorganisatie wachtposten (Vandenbroucke)

Huisartsenwachtposten krijgen een jaar extra tijd - tot 1 januari 2026 - om zich te herorganiseren in grotere samenwerkingsverbanden. Zij die willen, kunnen evenwel vervroegd instappen op 1 januari 2025. Tegen 30 september 2024 moeten alle huisartsenwachtposten wel aangeven hoe en met wie ze zullen samenwerken. Dat besliste minister Vandenbroucke in overleg met het Begeleidingsplatform Wacht.

De extra tijd is bedoeld om voldoende aanwervingen te kunnen doen voor het triagenummer 1733 van noodcentrales, waarnaar patiënten kunnen bellen om na te gaan of ze dringend een huisarts moeten zien. Minister Vandenbroucke besliste eerder om het wachtpostenbudget fors te verhogen. Het bedroeg in 2019 23 miljoen euro, en loopt op tot ruim 70 miljoen euro op kruissnelheid tegen 2025. In ruil komt er een hervorming waarbij de wachtposten meer moeten samenwerken, vooral tijdens de diepe nacht, in zogenaamde functionele samenwerkingsverbanden (FSV's).

Er werd aangenomen dat op 1 januari 2025 ook de triage door 1733 voor alle wachtposten beschikbaar zou zijn. Daarom verdubbelde minister Vandenbroucke het budget hiervoor tot ruim 6 miljoen euro. Deze middelen worden vanuit Volksgezondheid geïnvesteerd in het aanwerven van extra operatoren voor de noodcentrales georganiseerd door en onder de bevoegdheid van Binnenlandse Zaken zodat zij ook de 1733 triage voor de huisartsen op zich kunnen nemen. Het aanwerven van operatoren door Binnenlandse Zaken verloopt, zeker langs Vlaamse kant, moeizamer dan verwacht. 

Concreet stappenplan

Er werd nu een stappenplan uitgewerkt dat vooropstelt dat deze ambitie gerealiseerd zal kunnen worden tegen eind juni 2025. Concreet zullen voor het zomerreces een aantal Vlaamse huisartsenwachtposten nog kunnen instappen, waarbij gekeken wordt om voorrang te verlenen aan huisartsarme regio’s. Na de zomer zullen om de twee weken nieuwe wachtposten kunnen aansluiten. Langs Waalse kant zouden alle wachtposten tegen de zomer aangesloten kunnen zijn.  

Om de 1733-uitrol en de creatie van de functionele samenwerkingsverbanden hand in hand te kunnen laten gaan, besliste de minister in overleg met het Begeleidingsplatform Wacht, daarom om de implementatie van de FSV's met een jaar uit te stellen tot 1 januari 2026. Huisartsenwachtposten die willen kunnen evenwel op 1 januari 2025 in stappen, zij genieten dan ook van het nieuwe en meer soepele financieringsmodel.   

Om te garanderen dat heel België afdoende gedekt zal worden en er geen blinde vlekken overblijven, zullen alle wachtposten tegen eind september 2024 moeten aangeven met wie en hoe ze zullen samenwerken. De nodige tools werden uitgewerkt om hen daarbij te ondersteunen, waaronder een geografische tool waarbij de wachtposten de optimale inplanting van hun wachtposten en chauffeurs kunnen simuleren. 

Onlangs sloten de Vlaams-Brabantse huisartsenkringen zich aan bij hun Antwerpse collega's in hun verzet tegen het plan dat op tafel lag rond de functionele samenwerkingsverbanden (FSV's). Daarnaast onderstrepen ze de specifieke situatie in de provincie Vlaams-Brabant, die de vorming van FSV's aanzienlijk bemoeilijkt. Dat lieten ze weten in een brief, gericht aan minister Vandenbroucke, het kabinet, het Riziv, de syndicaten en de lokale besturen. 

> Vlaams-Brabantse kringen roeren met Antwerpse kringen verzetstrom

> Oprichting werkgroep Wacht in Riziv

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.