Jan Yperman Ziekenhuis bouwt eigen kwaliteitsbeleid uit en past voor derde JCI

Het Jan Yperman Ziekenhuis kiest niet voor een derde JCI (Joint Commission International)-accreditatie, maar gaat voluit voor een ambitieus eigen kwaliteitsbeleid. Dat sluit nauwer aan bij de Belgische context en die van onze organisatie en beantwoordt beter aan de noden en zorgvragen van de patiënt. 

Dat het Jan Yperman Ziekenhuis zorg van hoge kwaliteit aanbiedt, heeft het in belangrijke mate te danken aan de trajecten tot het behalen van twee accreditaties - in 2014 en 2017 - van de internationale organisatie JCI (Joint Commission International).

Algemeen directeur Frederik Chanterie: "JCI heeft ons methodieken aangeleerd en structuren doen opzetten waardoor we onze zorg blijvend naar een nog hoger niveau hebben kunnen tillen. Processen en werkmethoden die naar aanleiding van de accreditatie in het leven werden geroepen, werpen nog steeds hun vruchten af. Daardoor zijn we nu klaar voor een nieuwe, volgende stap, in de volle overtuiging dat kwaliteit veel méér is dan een label."

Drie redenen

Waarom het Jan Yperman Ziekenhuis na een grondige evaluatie niet kiest voor een derde JCI-traject? Hoofdarts dr. Ilke Montag geeft drie belangrijke redenen: "Het referentiekader van JCI is Amerikaans en dat verschilt op belangrijke punten van de Belgische en Europese realiteit. Daardoor wordt soms energie geïnvesteerd in zaken die weinig of niet de patiëntveiligheid en -beleving verhogen. Een voorbeeld hiervan zijn de verschillen tussen individuele patiënten, waarmee volgens ons te weinig rekening wordt gehouden. We willen vooral meer zichtbare en voelbare zorg aan het bed van onze patiënt en geen zorgverlener die zich vooral moet bezighouden met het afvinken van lijstjes."
"Momenteel zijn al heel wat diensten aan erkenning en externe toetsing onderworpen. We willen dubbele evaluatie vermijden. Daarnaast maakt ons ziekenhuis deel uit van klinische registratiesystemen die benchmarking met andere instellingen mogelijk maken. Op www.zorgkwaliteit.be stelt het JYZ zijn te registreren indicatoren beschikbaar voor het brede publiek."

Interne en externe peer reviews
"We zijn er niet van overtuigd dat een nieuwe periodieke evaluatie door een externe organisatie voldoende meerwaarde brengt, afgewogen tegen de kosten en inspanningen die een dergelijke evaluatie vergt. Het JYZ wil komen tot een continue, volgehouden kwaliteitstoetsing."
"Zo'n intern uitgebouwd kwaliteitstraject, steunend op algemeen erkende criteria, met interne en externe peer reviews biedt ons de mogelijkheid om beter aan te sluiten bij de behoeften van onze organisatie en onze patiënten."

Dr. Ilke Montag: "We gaan een eigen kwaliteitshandboek opstellen op basis van nationale en internationale richtlijnen en standaarden. Uiteraard blijven dienstgebonden accreditaties zoals BELAC gewoon behouden. In plaats van een veralgemeende aanpak of een overvloed aan procedures en papierwerk gaan we prioriteiten stellen waarvan wijzelf en onze artsen en medewerkers overtuigd zijn dat ze een duidelijke positieve impact hebben op de patiëntenzorg en een directe klinische meerwaarde bieden. Naast een doorlichting van diverse zorgtrajecten vanuit de Vlaamse overheid is er systeemtoezicht beschikbaar. Deze instantie is zelf een nieuw model aan het ontwikkelen."

"Dit nieuwe kwaliteitsmodel biedt ons de kans om onze energie in de toekomst nog geríchter in te zetten op wat een echt (kwaliteits)verschil maakt voor onze patiënten", aldus nog algemeen directeur Frederik Chanterie. "Laat duidelijk zijn dat we onze ambities hiermee niet verlagen, wel integendeel. De lat blijft onverminderd hoog liggen en kwaliteit van zorg blijft voor ons essentieel."

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.