Journalist mag ziekenhuis niet zomaar binnendringen: klacht gegrond

Journalist Alexander Haezebrouck van Het Laatste Nieuws ging zijn boekje te buiten toen hij zich in AZ Groeninge aan een zwaargekwetste patiënte opdrong voor een interview. Dat bevestigt de Raad voor de Journalistiek.

Net zoals de bij de artsen (de Orde) is ook bij de journalisten een instantie bevoegd om deontologische problemen te beoordelen (de Raad voor de Journalistiek) en te toetsen aan een code.

Privacy geschonden

In dit geval boog de Raad zich over een klacht van het AZ Groeninge Kortrijk. Het ziekenhuis nam het niet dat de betreffende journalist ongepast en opdringerig de privacy van een patiënte schond. Die patiënte was op de gesloten stroke unit beland na een ongeval waarbij ze zwaar gewond geraakte. Context: een man stak eerst zijn vrouw neer, reed dan opzettelijk twee auto's aan om nadien zichzelf om het leven te brengen. Reden genoeg voor de journalist blijkbaar om een zwaargewond slachtoffer in een van de auto-ongelukken aan de tand te voelen.

Nochtans kende de journalist de regeling van het ziekenhuis: voor dergelijke interviews moest hij eerst langs de dienst communicatie om toestemming te vragen. Na een eerder incident was hem dat al duidelijk gemaakt.

In plaats daarvan ondernam hij dus toch een poging om bij het slachtoffer te geraken met een smoes zonder zich bekend te maken als journalist. Waarna het slachtoffer hem ontzet afwees.

De Raad voor de Journalistiek oordeelde dat de handelwijze van de journalist indurist tegen drie artikelen van de journalistieke code:

  • artikel 17 bepaalt dat een journalist bij het vergaren van informatie het doel van zijn optreden bekendmaakt;
  • artikel 23 vraagt om bijzonder omzichtig om te gaan met mensen in een maatschappelijk kwetsbare situatie zoals slachtoffers van ongevallen;
  • artikel 26 voegt hier nog aan toe dat de journalist het leed van slachtoffers moet respecteren. Hij mag zich bij zijn nieuwsgaring niet ongepast opdringen.

Daarom verklaart de Raad de klacht gegrond.

Bron: De Journalist, april 2018, blz. 25-26

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.