Kempens Hartcentrum munt uit in snelle interventie na infarct

Het Kempens hartcentrum doet het meer dan behoorlijk na vier jaar werking. Het groeit volop. Een balans.

Het Kempens Hartcentrum ligt in AZ Turnhout, campus Sint-Elisabeth. In hun ‘Terugblik 2016-2017’ stellen de cardiologen van het Kempens Hartcentrum met trots hun succesverhaal voor. “Vier jaar na de opstart zijn we een van de grotere hartcentra van België wat betreft hartkatheterisatie en dit ondanks het feit dat we tot op heden nog geen cardiochirurgie kunnen aanbieden in de Kempen en het Kempens netwerk zich nog niet ten volle ontplooid heeft”, stelt medisch coördinator Herman Van der Stighelen.

“Ons cathlab is inmiddels het evidente voorbeeld van zinvolle medische samenwerking in de Kempen, maar wat niet vergeten mag worden, eigenlijk eveneens van goede persoonlijke samenwerking tussen artsen onderling, verpleegkundigen, secretariaat, ondersteunende diensten en directies” vult dr. Van der Stighelen aan.

Ruim 3.000 patiënten per jaar

De meerderheid van patiënten met een acuut hartinfarct wordt na MUG-interventie (> 60%) rechtstreeks naar AZ Turnhout vervoerd om zo weinig mogelijk tijd te verliezen. Ongeveer 1 op de 5 patiënten meldt zichzelf omwille van klachten aan op de spoedgevallendienst van het dichtstbijzijnde ziekenhuis, soms op doorverwijzing van de huisarts.

In het Kempens Hartcentrum worden diagnostische katheterisaties uitgevoerd, waarbij vernauwingen in de kransslagaders met contraststof en röntgenstralen in beeld kunnen worden gebracht. Indien aangewezen wordt de vernauwing aansluitend opengemaakt met behulp van een ballon en het plaatsen van een stent.

Ongeveer 95% van de patiënten met een infarct wordt behandeld via primaire coronaire interventie (PCI) met stentimplantatie wat - indien mogelijk - de bewezen superieure behandelingswijze is voor een myocardinfarct met minder schade aan de hartspier. 3% wordt verwezen voor urgente CABG (overbruggingsoperatie). Bij een kleine minderheid van 1 à 2% neemt men een conservatieve houding aan.

Het Hartcentrum is een samenwerking tussen de cardiologen van AZ Herentals, H. Hartziekenhuis Mol, AZ Turnhout en UZ Leuven. Het Hartcentrum ontving zijn eerste patiënt in februari 2014 en behandelt momenteel meer dan 3.000 patiënten per jaar uit de hele Kempense regio. Het Kempens Hartcentrum wil zich, naast hooggespecialiseerde cardiale zorg, focussen op gastvrijheid en persoonsgerichte service voor de patiënt.

Zeer snelle infarctbehandeling

Het centrum pakt fier uit met enkele resultaten, onder meer gebaseerd op een recente vergelijkende studie: "Dat we globaal erg sterk scoren op vlak van snelheid van infarctbehandeling werd bevestigd in de recent gepubliceerde doctoraatsthesis van Daan Aeyels. In zijn “Care Pathways for Acute Coronary Syndrome (CP4ACS) project” vergeleek hij 16 Vlaamse centra op dit vlak. Het Kempens Hartcentrum haalt hierbij de hoogste score onder de geteste ziekenhuizen.

De gedetailleerde resultaten van de werking van het Kempens Hartcentrum vindt u hier terug onder de rubriek Nieuws.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Indien (als patiënt) geïnteresseerd bent in gevalideerde medische informatie, kan u terecht op onze gezondheidswebsite www.vivagezond.be.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Guy NOLLET

    06 april 2018

    Misschien een voorbeeld voor de regio Aalst?