Kernvoorstellen AADM 'voor een gezonde toekomst'

In het licht van de start van de medische verkiezingen volgende week lanceerde de Alliantie Artsenbelang – Domus Medica (AADM) 'met veel goesting' haar volledige programma, gericht op huisartsen en specialisten, en ook op haio’s en aso’s.

De gezondheidszorg staat volgens AADM voor fundamentele keuzes. Denk maar aan de invulling van de herijkte nomenclatuur, de organisatie van de ziekenhuizen, de invulling van het wachtsysteem, de opvang van de vergrijzingsgolf en de druk op de huisartsgeneeskunde. Vanuit haar positieve visie op de gezondheidszorg biedt AADM in haar programma een antwoord op deze en andere bezorgdheden die vandaag leven binnen het artsenlandschap, luidt het. Die visie steunt op drie pijlers:

  • Goesting in de job, zodat artsen zich weer kunnen concentreren op hun kerntaken.  
  • Goesting in het leven naast de job, dankzij een gunstige work-lifebalans. 
  • Goesting om mee te bouwen aan het zorgsysteem, gevoed door een gezond beleid. 

Vier getuigenissen van artsen uit het werkveld moesten die visie ondersteunen:

  • Dr. Sophie Van Steenbergen vertelde over hoe we de administratieve overlast kunnen minderen, zodat artsen zich terug kunnen focussen op hun kerntaken.
  • Dr. Indra Van Hoorick getuigde over het belang van preventie en buurtgerichte zorg.
  • Dr. Laurens Caenepeel gaf inkijk in zijn evenwichtige work-lifebalans dankzij goede praktijkondersteuning.
  • Dr. Hans Struyven vertelde over hoe een betere samenwerking tussen de verschillende lijnen en disciplines er kan uitzien.

Hoe meer artsen een stem uitbrengen, hoe krachtiger de stem van de artsen weerklinkt in het beleid, luidt de oproep van AADM. Het is daarom belangrijk dat ze kiezen voor een artsenbeweging die hun toekomstvisie deelt. Dr. Jeroen Van den Brandt, voorzitter Domus Medica: “Veel collega’s vragen zich af hoe de toekomst van hun beroep en de gezondheidszorg er gaan uit zien. Welke koers zullen de overheden varen? Wat wil ik? Hoe kan ik hierin concreet ondersteund worden? Door een stem voor AADM uit te brengen kiest u de vertegenwoordigers die straks mee in de cockpit zitten om de toekomst van de beroepsgroep uit te tekenen.”

Dr. Roel Van Giel, woordvoerder AADM: “Een stem voor AADM is een stem voor een gezonde toekomst. Luisteren naar de noden op het veld, een heldere positieve toekomstvisie en concrete actiepunten voor huisartsen, specialisten, haio’s en aso’s. Het is duidelijk dat de artsen nu een positief alternatief hebben om op te stemmen. Een artsenbeweging die wetenschap en beroepsverdediging samenbrengt. Een artsenbeweging die met veel goesting oplossingen zal bieden voor de artsen in het veld.” 

Meer info over het programma vindt u hier.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.