Kliniek Sint-Jan opent nieuwe Hypertensiekliniek

De opening past mooi in de aanloop naar de Werelddag voor Arteriële Hypertensie op 17 mei. Arteriële hypertensie is een “onzichtbare” ziekte, die enkel kan worden vastgesteld door systematisch de bloeddruk van de patiënt te meten bij elk doktersbezoek.

Sint-Jan opent de nieuwe gespecialiseerde Hypertensiekliniek die drie klinische paden voorstelt voor de behandeling van hypertensiepatiënten. Ze is het resultaat van de nauwe samenwerking tussen de diensten cardiologie, nefrologie en gynaecologie en ze steunt op de expertise van een multidisciplinair team. Naast de nefrologen en cardiologen bestaat dit ook uit endocrinologen, radiologen, pneumologen, oftalmologen, maar ook voedingsspecialisten enz. De nieuwe kliniek bouwt ook de externe relaties met de huisartsen verder uit: zij zijn het best geplaatst om de arteriële hypertensie te detecteren tijdens een routinecontrole. Nadien kunnen ze patiënten doorverwijzen voor een bijkomende multidisciplinaire check-up.

Het project steunt op deze kernelementen:

  • een gecoördineerde behandeling voor een geïntegreerde, efficiënte en transmurale zorg met aandacht voor de meest recente aanbevelingen;
  • met een belangrijke plaats voor patiëntenvoorlichting om de patiënt op zijn verantwoordelijkheid te wijzen.

Hoewel 2,5 miljoen Belgen aan arteriële hypertensie lijden, wordt 1 op de 2 patiënten niet geïdentificeerd. De helft van de patiënten bij wie de ziekte wordt vastgesteld, volgt geen behandeling.

Dr. Béatrice Van Frachen, coördinator van de Hypertensiekliniek en cardioloog: “Hypertensiepatiënten zijn vatbaarder voor cardiovasculaire aandoeningen zoals een myocardinfarct of een herseninfarct, allebei mee de belangrijkste doodsoorzaken in België. Het is dus belangrijk om meer oog te hebben voor preventie. We willen eveneens onze samenwerking met de huisartsen en de wijkgezondheidscentra versterken om een betere behandeling te garanderen”.

Zodra de diagnose van arteriële hypertensie gesteld is, verwijst de huisarts zijn patiënt door naar de Hypertensiekliniek voor bijkomende onderzoeken:

  • Gewone hypertensie (terbeschikkingstelling van een bloeddrukmeter voor 24u)
  • Complexe hypertensie:
    • arteriële hypertensie die resistent is tegen meer dan 3 verschillende medicijnen
    • patiënten jonger dan 40 jaar
  • Hypertensie bij zwangere vrouwen

Dr. Joris Vanparys, dr. Béatrice Van Frachen en dr. Axel Derwa (diensthoofd nefrologie) verzorgen de consultaties van de Hypertensiekliniek. Dr. Laetitia Kubasiewicz (nefroloog) en dr. Katrien De Clippel (gynaecoloog) verzorgen de consultaties bij zwangerschapshypertensie.

Dr. Joris Vanparys, coördinator van de Hypertensiekliniek en nefroloog, legt uit: “Een complexe hypertensiepatiënt is resistent tegen klassieke behandelingen en moet dus worden behandeld door een multidisciplinair team zodat er systematisch een balans kan worden opgesteld met een behandeling die het risico op bijwerkingen vermindert”.

De referentieverpleegkundige staat in voor de begeleiding van de patiënt. Ze treedt ook op als contactpersoon voor de patiënt, de huisarts en de verschillende specialisten.

De oprichting van gespecialiseerde klinieken en klinische paden kadert binnen de strategische doelstellingen.

Dr. Patrick Gérard, Algemeen en Medisch Directeur van de Kliniek: “Wij willen samenwerken met alle betrokken partijen zodat onze patiënten de beste behandeling krijgen, zowel intra als extra muros. De Hypertensiekliniek en de verschillende zorgpaden zijn een mooi voorbeeld van deze transmurale samenwerking met de huisartsen”.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.