Kwart van naasten te weinig betrokken bij levenseinde (onderzoek VUB-UGent)

Een kwart van de naasten van een stervende wordt te weinig betrokken bij het levenseinde. Die bevinding stelt de onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde (VUB - UGent) vast. Hun onderzoek toont aan dat er nood is om de palliatieve zorgbenadering beter te implementeren binnen de gezondheidszorg.

Voor het onderzoek werden 3.751 artsen bevraagd die een overlijdensattest ondertekenden voor een representatieve groep patiënten van 18 jaar en ouder die in de eerste helft van 2013 overleden. Bij de helft van de overlijdens werd er een levenseindebeslissing genomen die mogelijk het overlijden bespoedigt. Het gaat dan over euthanasie of het opdrijven van symptoombestrijding, maar ook over het stopzetten of niet instellen van een behandeling.

In bijna driekwart (72 procent) van deze gevallen werd de familie grondig ingelicht over de mogelijke gevolgen van de levenseindebeslissing. De naasten werden beter geïnformeerd wanneer de arts zelf een expliciete intentie had om het levenseinde te bespoedigen en wanneer de stervende persoon werd betrokken. Bij het inschakelen van gespecialiseerde palliatieve zorg werden de naasten ook nauwer betrokken.

Een opvallende vaststelling is dat de gesprekken met naasten over het levenseinde vaker plaats vonden wanneer de stervende persoon op een dienst voor intensieve zorgen in een ziekenhuis lag. Bij een situatie waar het overlijden in de thuisomgeving, een rusthuis of een andere ziekenhuisafdeling plaatsvond werd er minder goed geïnformeerd.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.