Medicatieschema: wie doet wat en waarom? (Riziv)

Alle zorgverleners die bij de medicamenteuze zorg van deze patiënt betrokken zijn, dragen bij tot de aanmaak of de bijwerking van het gedeeld medicatieschema. Ze houden alle relevante info up-to-date over geneesmiddelen voorgeschreven door de verschillende zorgverleners. Het Riziv zet alles nog eens op een rijtje voor u.

Alle relevante medicatie-info moet gedeeld worden via gevisualiseerde info in het “medicatieschema” voor de patiënt, of de integratie van de gegevens van het “gedeeld medicatieschema” in de software van de zorgverlener.

Het gedeeld medicatieschema wordt actief beschikbaar gesteld en geüpdatet via het regionale systeem van gegevensdeling: de zogenaamde regionale "kluis": voor Wallonië RSW, voor Brussel Brussels Gezondheidsnetwerk of voor Vlaanderen Vitalink.

Rollen

De rollen en verantwoordelijkheden van de patiënten en de verschillende beroepscategorieën zijn uitgeschreven in een  brochure. Het gaat dan om de (GMD-houdende) huisarts, de arts-specialist, de (huis)apotheker, de thuisverpleegkundige, de tandarts, de vroedvrouw en de ziekenhuisapotheker. Hun rollen zijn samengevat in deze tekening hieronder.

Een goede onderlinge communicatie is belangrijk. De uitgebreide beschrijving van elk van de rollen vindt u hier.

Voordelen om te werken met het medicatieschema zijn onder meer voor de patiënt dat hij beter geïnformeerd is en de therapietrouw verbetert, terwijl het zorgproces veiliger verloopt. Voor de zorgverlener staat zo steeds een volledige en actuele lijst van geneesmiddelen ter beschikking met alle belangrijke en relevante informatie waardoor men correctere beslissingen kan nemen. Het zorgproces wordt er transparanter door wat bijvoorbeeld leidt tot betere zorg bij een ziekenhuisopname. Maatschappelijk zou het medicatieschema tot meer efficiëntie moeten leiden bij geneesmiddel-gerelateerde problemen (vermijdbare ziekenhuisopnamesf...).


Het medicatieschema vult ook de Sumehr "Summarized Electronic Health Record" aan. Artsen kunnen deze “samenvattingen” voor hun patiënten zelf opstellen (in overleg met hun patiënten) en downloaden naar regionale kluizen.

De Sumehr is een momentopname van een gedeelte van de gezondheidsgegevens van de patiënt opgesteld op een bepaalde datum en bevat de gezondheidsgegevens van de patiënt die nodig zijn voor de zorgcontinuïteit en in het kader van niet geplande zorg.
Zie ook het  detail-overzicht voor meer info over de verschillen tussen de Sumehr en het medicatieschema.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.