Morgen kans op versoepeling beroepsgeheim in strijd tegen agressie

Tijdens een ontmoeting met minister Geens (Justitie) vernam een artsendelegatie dat morgen in de Kamercommissie Justitie een wetsontwerp besproken wordt in verband met een versoepeling van het beroepsgeheim.

In uitzonderlijke omstandigheden moeten gegevens die vallen onder het beroepsgeheim gedeeld kunnen worden tussen artsen, zorgverstrekkers, Justitie en burgemeesters, luidt het voorstel tot wetswijziging in een notendop. Onder meer huisarts Dirk Scheveneels (Bvas) beklemtoont dat het beroepsgeheim zeer belangrijk blijft. "Maar na verschillende feiten die zich hebben voorgedaan is het toch noodzakelijk dat er een discussie op gang komt in hoeverre we inzage kunnen krijgen in het dossier van mensen die iets serieus mispeuterd hebben. Ook omgekeerd, als we bijvoorbeeld lucht krijgen van bijvoorbeeld terroristische plannen, moeten we kunnen reageren."

BVAS had in het najaar van 2016 al een ontmoeting met minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon. Toen werd onder meer een omzendbrief afgesproken om een protocol tussen huisartsenkringen en politie vanuit federaal niveau te stimuleren. "We wachten vol ongeduld op die omzendbrief", zegt Scheveneels.

Het debat over agressie kwam in een stroomversnelling na de moord op de bekende huisarts Patrik Roelandt en de actie van zijn dochter Sophie.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.