Multidisciplinaire raadpleging bij MS wérkt

Onlangs werd in Multiple Sclerosis Journal gesteld dat een MS Care Unit de aanbevolen aanpak is bij MS (1) . De multidisciplinaire raadpleging (MDR) die bij ons in 14 ziekenhuizen of revalidatiecentra wordt aangeboden is daar een mooi voorbeeld van, zeggen vier Vlaamse neurologen.

Een tiental jaar geleden gingen de eerste multidisciplinaire raadplegingen voor MS in ons land van start, in een handvol ziekenhuizen en revalidatiecentra met bijzondere expertise in MS. Vandaag wordt een MDR in steeds meer ziekenhuizen aangeboden, zegt professor Bart Van Wijmeersch, verbonden aan het Revalidatie en MS Centrum Overpelt. “Minimaal omvat een MDR-team naast de neuroloog een MS-verpleegkundige en een maatschappelijk werker. De neuroloog stuurt aan, de MS-verpleegkundige coördineert, en is daarnaast ook laagdrempelig aanspreekpunt voor patiënten.” Ook een revalidatiearts, (neuro)psycholoog, kinesist, ergotherapeut, logopedist, … kunnen deel uitmaken van een MDR-team.

Een sleutelrol is ook weggelegd voor de maatschappelijk werker, zegt Van Wijmeersch. “Patiënten die de diagnose MS krijgen, hebben heel wat vragen van sociale en praktische aard waar je als neuroloog niet meteen raad mee weet. Op welke tegemoetkomingen heb ik recht? Hoe krijg ik een rijgeschiktheidsattest? De maatschappelijk werker kunnen we bieden in samenwerking met de MS-Liga Vlaanderen. Ze vervult een brugfunctie met de thuissituatie van de patiënt, en met de eerstelijn.”

Nog niet alle huisartsen zijn voldoende bekend met het systeem van de MDR. De maatschappelijk werkers die de Liga ter beschikking stelt van de MDR trachten dus een schakelfunctie te vervullen tussen de neuroloog en de andere zorgverleners binnen de MDR enerzijds en de huisarts anderzijds.

Dr. Melissa Cambron start sinds begin dit jaar een MDR op in het AZ Sint-Jan in Brugge. “Het grote voordeel aan de maatschappelijk werker die de MS-liga Vlaanderen voorziet is dat patiënten ook buiten het ziekenhuis worden opgevolgd. Dat schept vaak veel inzicht voor de behandelende neuroloog.”

Patiënten positief

De MDR wérkt, zegt Van Wijmeersch. “Patiënten hebben er veel baat bij in de beginfase, als ze niet alleen de diagnose moeten verwerken maar er ook veel vragen op hen af komen. Maar ook nadien biedt het een meerwaarde dat patiënten een keer per jaar vanuit meerdere invalshoeken gezien worden.” Dr. Guy Laureys (UZ Gent) sluit zich daar bij aan: “Tijdens patiëntbesprekingen op onze MDR stel ik vast dat de psycholoog, kinesist, maatschappelijk werker en verpleegkundige dingen opmerken die mij ontgaan, zaken waarin je als neuroloog niet bent gespecialiseerd, of waar je geen tijd voor hebt.” Ook de reactie van patiënten is heel positief, merkt hij.

Dr. Barbara Willekens (foto, samen met MS-verpleegkundige) is verbonden aan het UZA, onderdeel van het MS-netwerk Antwerpen: “Wij werken goed samen en delen bijvoorbeeld de kosten van een MS-verpleegkundige.” Een grote meerwaarde van een MDR vindt zij dat patiënten in hun totaliteit worden behandeld. “De focus ligt niet louter op het medische. Er is aandacht en tijd voor alle MS-gerelateerde aspecten, zoals promoten van een gezonde levensstijl, verzekeringsaspecten, psychologische verwerking, invloed op werk en partner... In een standaardconsultatie komen die zaken niet aan bod.”

  • Per Soelberg Sorensen, Gavin Giovannoni, Xavier Montalban, Christoph Thalheim, Paola Zaratin and Giancarlo Comi, The Multiple Sclerosis Care Unit, in: Multiple Sclerosis Journal, 2018

Lees ook: nood-aan-structurele-financiering-ms-raadpleging

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.