"Nationaliseren" van Orde maakt afstand met veldwerkers alleen maar groter (Ivo Uyttendaele)

Voormalig ondervoorzitter van de Orde, dr. Ivo Uyttendaele, reageert op enkele uitspraken die dr. Jos Vandekerkhof deed in een interview in onze vorige nieuwsbrief. Meer bepaald de uitspraken over 'verjonging', de verhouding tussen provinciale raden en nationale raad, en de relatie met de politieke overheid deden hem in zijn pen kruipen.

Ivo Uyttendaele wil de volgende bemerkingen kwijt:

- "De wet belet zogezegd de verjonging, maar de hand wordt best in eigen boezem gestoken als we de leeftijd bekijken van de door de provinciale raden verkozen leden van de nationale raad en raad van beroep. Namens de Nederlandstalige provinciale raden zetelen in de nationale raad twee huisartsen van meer dan 70, twee medische ziekenhuisdirecteuren die ook voorzitter zijn van hun provinciale raad van 65 jaar en een gynaecoloog van 61jaar; de gemiddelde leeftijd van de door de provinciale raden verkozen leden van de raad van beroep is 70 op de kop waardoor de artsen veel jonger zijn dan de magistraten die allemaal emeritus zijn. Uitkijken voor leeftijdsdiscriminatie!"

- "Flagrant is de bewering dat de provinciale raden enkel autonomie hebben voor tuchtrecht. De wetgever heeft geopteerd voor een provinciale structuur van de Orde waardoor de provinciale raden niet alleen op het vlak van tuchtrecht autonoom zijn maar over heel de lijn. Zo beslissen ze ook autonoom over de wijze van informeren van hun leden over de evolutie binnen de medische deontologie en over het raadgeven van artsen zoals Jos Vandekerkhof trouwens zelf voorstaat. Door het "nationaliseren" van de Orde wordt de afstand met de veldwerkers -die al erg groot is- alleen maar groter."

- "Vandenbroucke is een politicus diie eerder zal luisteren naar de stem van het volk dan naar de stem van de Orde. Het is zelfs de vraag of het korps voor een hervorming of voor een afschaffing kiest. Persoonlijk ben ik van mening dat tuchtrecht belangrijk is maar tuchtcolleges dienen zoals in veel landen ondergebracht binnen het ministerie bevoegd voor welzijn en volksgezondheid terwijl deontologie best opgesteld wordt door de verschillende beroepsverenigingen zonder enige bemoeienis van door de overheid benoemde figuren. Dat zal echter niet voor morgen zijn."

> Het oorspronkelijke interview met Jos Vandekerkhof leest u hier.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Marc DE MEULEMEESTER

    12 augustus 2021

    Het nationaliseren van de Orde komt er inderdaad op neer dat de piotten in de loopgraven zitten en de leiders in pluchen zetels , de eerste met de rook van de kanonnen rond hun oren , de laatste met die van hun sigaren !
    Vandenbroucke is geen zoon van het socialistische voetvolk maar komt uit een doktersgeslacht , in tegenstelling tot de leiders in de pluchen zetels hoort hij ook nog eens een andere stem !