Minister beslist over representativiteit syndicaten

Een vandaag gepubliceerd KB wijzigt de regels die te maken hebben met de samenstelling van de Hoge Raad van artsen-specialisten en van huisartsen. Interessant daarbij is een passage over de representativiteit van beroepsverenigingen. Blijkbaar kan de minister over dat criterium nu zelf beslissen. Dat geldt (nog?) niet voor de syndicale verkiezingen.

Strikt genomen valt dit artikel niet onder de ZIV-wet (Ziekte- en Invaliditeitsverzekering die bij Riziv hoort), maar onder de wet uitoefening geneeskunde (WUG) van Volksgezondheid. Het is dus volgens juridische experts niet van toepassing op de syndicale verkiezingen, maar het kan wel een voorspel zijn om die bepaling, die de minister sowieso meer macht toekent, ook daar te laten gelden.

Het KB, gedateerd op 26 oktober van dit jaar maar vandaag verschenen in Het Staatsblad samen met een ander gelijkaardig KB over de WUG, hertimmert een eerder KB uit 1983. Dat ging over de Hoge Raad erkenning van artsen-specialisten en van huisartsen. Naast een uitgebreide regeling over de praktische werking van de raad (met een beperkt Bureau voor het 'dagelijks bestuur') zoomt het ook in op de representativiteit van de leden die er deel van uitmaken.

Expliciet wordt nu vermeld dat leden pas kunnen worden afgevaardigd namens een beroepsvereniging als die representatief is. En om representatief te zijn en te blijven, telt de beroepsvereniging:

1° hetzij minimum 1.500 leden- natuurlijke personen;
2° hetzij 3 leden-rechtspersonen die samen 1.000 leden tellen.
In afwijking van het eerste lid telt de beroepsvereniging die kandidaat-huisartsen en/of kandidaat-artsen-specialisten vertegenwoordigt, minimum 100 leden- natuurlijke personen.".
In hetzelfde besluit wordt een extra artikel ingevoegd (Art. 6quater) dat als volgt luidt: "De aanwijzing als representatieve beroepsvereniging voor de toepassing van dit besluit wordt verleend door de Minister; zij geldt voor een periode van zes jaar en kan vernieuwd worden." En verder: "De aanwijzing kan door de Minister ingetrokken worden als blijkt dat de beroepsvereniging niet meer beantwoordt aan de voorwaarden bedoeld in artikel 6ter."

Blijkbaar worden hiermee nieuwe regels vastgelegd als het gaat om de representativiteit van een beroepsvereniging. Niet onbelangrijk is dat in het licht van de naderende medische verkiezingen en de opflakkerende discussies over het representativiteitscriterium waarbij AADM volgens de tot nu toe geldende criteria uitgesloten leek. Zie hiervoor ook ons bericht eerder deze week.

Het ASGB/Kartel zette toen nog alle huidige kiesregels op een rijtje, samen met de voorgeschiedenis ervan. Bvas trad het Kartel daarin bij. Johan Blanckaert (Bvas-voorzitter) laat alvast weten dat zijn syndicaat alert blijft voor maneuvers van de minister, "zeker wegens de recente demarches wat de supplementen betreft."

> Wet uitoefening Gezondheidszorgberoepen (WUG): welke beroepsvereniging toegelaten?

> Extrabedragen syndicaten volgens stemmen in 2023

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.