Nog geen verdeling bijkomende 18 NMR-toestellen

“Elk Vlaams ziekenhuis met een erkende spoeddienst moet over een NMR-toestel
beschikken.” Dat heeft Vlaams minister van Volksgezondheid, Welzijn en Gezin Jo
Vandeurzen (CD&V) geantwoord op een vraag van Dr. Elke Sleurs (N-VA) in de Vlaamse
Commissie Volksgezondheid.

De minister gaf ook mee dat doelstellingen uit een eerder protocolakkoord van 2014 niet werden gehaald.
Het protocolakkoord, afgesloten op 5 november laatstleden op de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid, voorziet in een stapsgewijze uitbreiding met 18 NMR-toestellen, verdeeld over België. Ziekenhuizen die een van die 18 NMR-toestellen in huis willen halen, zullen zich aan een rist randvoorwaarden moeten houden. Zo moet het voorschrijven van een NMR-onderzoek elektronisch gebeuren, mag het globale aantal CT- en NMR-scans niet stijgen (met uitzondering van het vastgelegde groeiritme), moet er een overeenkomst met het Riziv worden getekend, et cetera.

Globaal aantal CT-MRI-onderzoeken met 6,2% gestegen
Op dit ogenblik is nog niet bekend hoe de verdeling van die 18 bijkomende NMR-toestellen
over het koninkrijk zal gebeuren. Voor Vandeurzen staat het echter wel vast dat elk
ziekenhuis met een erkende spoeddienst een NMR-toestel moet hebben, met een voorrang
binnen een samenwerkingsverband van ziekenhuizen. In zijn antwoord gaf hij mee dat een
van de doelstellingen van het vorige protocolakkoord uit 2014, namelijk de voorgestelde 20%
volumedaling van CT-schedel en CT-wervelzuil naar NMR via substitutie, niet werd bereikt.
“Het aantal betrokken CT- en NMR-onderzoeken steeg tussen 2014 en 2017 wel met 6,2%”,
klinkt het bij de minister. Ook dat was niet de bedoeling.

AZ Nikolaas
"Krijgt het regionale AZ Nikolaas uit Sint-Niklaas een MRI-toestel?", wilde Bart Van Malderen
(sp.a) weten. Dat ziekenhuis trok verschillende keren aan de alarmbel bij de politici. “We
zullen er uiteraard voor zorgen dat met de verzuchtingen in de Vlaamse ziekenhuizen zo goed
mogelijk rekening gehouden wordt.” Op de vraag wanneer de verdeelsleutel bekend zal zijn,
kon of wilde minister Vandeurzen nog geen antwoord geven. Wordt vervolgd.
Bron: Verslag Commissie Volksgezondheid n.a.v. vraag 267 (2018-2019).

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.