Onderzoek mogelijke dichotomie H.Hart Lier - DLO - Medina in de Kamer

Gitta Van Peborgh (Vooruit) wil van minister Vandenbroucke weten hoe ver het staat met het onderzoek naar financiële stromen tussen ziekenhuis Lier en labogroep Medina. Vrijdag staat haar vraag geagendeerd in de Kamer.

Het parlementslid verwijst daarbij naar een artikel in De Tijd van 3 september laatstleden. De kwestie werd de dag voordien ook aangekaart in de nieuwsbief van De Specialist en de week nadien in onze papieren editie. Gitta Vanpeborgh heeft het over 'een mogelijk dichotomie'. 

"Het gaat over verdachte financiële stromen tussen het Heilig Hart Ziekenhuis in Lier enerzijds en de labogroep CMA-Medina anderzijds. Zowel bij de fiscus, als bij de Orde Der Artsen en het Riziv loopt inmiddels een dossier rond deze zaak", licht ze nog eens toe. "Kort samengevat, volgens de beschikbare informatie, zou het diagnosecentrum DLO (onderdeel van het Heilig Hart ziekenhuis) stalen uitvoeren naar het labo van CMA-medina. Een deel van de omzet die van CMA-medina die voortvloeit uit het onderzoek op die stalen zou terugvloeien naar het diagnosecentrum."

"Jaarlijks zou het om ongeveer 900.000 euro gaan. Geld dat terugvloeit via verschillende constructies. Zo wordt bv. 450.000 euro aan huur betaald voor een beperkt aantal kantoren in de gebouwen van het diagnosecentrum, terwijl de huurwaarde van het volledige pand slecht op 174.320 euro wordt geschat.
De klokkenluider geeft aan dat dit soort praktijken allicht geen uitzondering zijn en mogelijk zelfs wijdverspreid zijn in Vlaanderen."

Controlemechanismen

Gitta Van Peborgh wil van minister Vandenbroucke weten of hij op de hoogte is van dit dossier en als dat zo is, of hij het dan wat meer kan duiden. Daarnaast polst ze naar de timing van het onderzoek van het Riziv en de controlemechanismen die er vandaag bestaan om soortgelijke misbruiken (indien van toepassing) te voorkomen en op te sporen (behoudens via klokkenluiders).
Oordeelt de minister dat het nodig en mogelijk is om deze controlemechanismen op te drijven door het aantal controles te vergroten en/of extra controlemechanismen in te voeren teneinde mogelijke excessen beter uit te sluiten? En tot slot: "Gesteld dat het hier effectief om fraude gaat, welke sancties staan hier tegenover?"

> Dichotomie in Lier op de weegschaal

> Peter Degadt: "Dit is pure kwaadsprekerij op basis van rancune"

> "We zullen hard juridisch reageren" (Geert Wellens)

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.