Opbouwend advies voor een efficiënter gebruik van het EMD (dr. An Debyser)

“Dit is constructief bedoeld”, benadrukt dr. An Debyser (huisarts en SEL-voorzitter, Zaventem). “Het is niet de bedoeling om blindelings alles om mij heen te bekritiseren. Maar als we met z’n allen een tandje bijsteken, kunnen we van het EMD een nog betekenisvoller instrument maken.”

Dr. Debyser kijkt in haar aanbevelingen vooral naar de omgeving waarin het EMD functioneert. Ze concentreert zich vooral op een beter contact met specialisten of andere artsendisciplines en formuleert volgende denkpistes:

 • Een verplichte aansluiting van de specialisten op eHealth, met gebruik van de eHealthBox voor het specialistisch verslag. Mét de mogelijkheid om het specialistisch verslag op een eenvoudig manier in het EMD te integreren.
 • Wat de vorm van het specialistisch verslag betreft, denkt dr. Debyser dat de gegevens beter in een andere volgorde kunnen worden gepresenteerd: “Je moet soms door verschillende pagina’s scrollen, met opsommingen van professoren en assistenten die aan de betrokken ziekenhuisdienst verbonden zijn. Dat maakt het werk onnodig belastend. Ik zou verkiezen dat de specialist helemaal vooraan in het document een overzichtelijk verslag van zijn conclusies plaatst, een beetje zoals wij de SumEHR opstellen.”
 • Het verslag van de specialist zou op een verfijnde manier geïnformatiseerd kunnen worden. Bijvoorbeeld: als de huisarts naar aanleiding van het specialistisch consult actie moet ondernemen, krijgt hij de nodige informatie onder vorm van ‘flashing’ – een pop-up of iets dergelijks – op zijn scherm, zodra hij het verslag aanklikt. Een vroegtijdige controle (van het bloedonderzoek of iets anders) kan op die manier gepland worden zodra het verslag binnenloopt.
 • Afkortingen in verslagen zijn voor de huisarts regelmatig een raadsel, en nog meer voor wie in tweetalig midden werkt. Komt er hiervoor een oplossing binnen handbereik als iedereen geïnformatiseerd gaat werken? “Naar sommige van die afkortingen mag je googelen, je vindt ze niet, omdat ze eigen zijn aan de specialist of aan de dienst”, zegt dr. Debyser. “De ene duidt een hartinfarct aan als HA, de andere als AMI. Dat leest bijzonder moeilijk. Het is nog moeilijker bij sommige specialismen waarmee we technisch minder vertrouwd zijn, zoals oogheelkunde. Ik weet niet meteen waar de oplossing ligt. Maar het zou goed zijn als we daar eens onder huisartsen en specialisten over nadachten… Kan men per discipline of per dienst binnen een ziekenhuis afspraken maken over afkortingen? Kan men de specialist vragen zich te beperken tot de afkortingen die in het glossarium van zijn ziekenhuis voorhanden zijn, zodat we als huisarts via een hyperlink snel kunnen doorklikken naar de verklaring? Kan de computer bij het intikken van de afkorting misschien meteen de term voluit in de tekst plaatsen?” 
 • Naast de specialisten zou het ook goed zijn als de adviseur van het ziekenfonds aansluiting vond op eHealth. “Ze vragen soms gegevens op per e-mail, maar dat is niet beveiligd. Het alternatief is dat we informatie uitprinten en aan de patiënt meegeven. Alweer een tijdrovende bezigheid. Ook voor de adviseur zelf is het praktischer als hij de informatie onmiddellijk in zijn elektronisch dossier kan integreren, in plaats van stapels papier op te bouwen.”
 • Een laatste suggestie over het EMD sensu stricto: kan de huisarts vanuit het EMD een rechtstreekse toegang krijgen tot Vaccinnet? “Zoals de zaken er nu voorstaan, moeten we telkens apart inloggen op Vaccinnet. En dat inloggen is toch ook geen pretje.”

Nu de overheid extra aandacht vraagt voor het goed gebruik van het GMD, dat binnenkort onlosmakelijk zal verbonden zijn met het EMD, heeft de Zaventemse huisarts ook hier een voorstel. “Kan de isi-kaart worden uitgereikt zo snel mogelijk na de geboorte van een kind of na de inschrijving van een persoon in het gemeentehuis of het ziekenfonds? Je belt soms naar het ziekenfonds en krijgt als antwoord dat de patiënt zijn isi-kaart nog niet heeft aangevraagd. Maar is het wel aan de patiënt om die kaart aan te vragen? Mensen die uit het buitenland komen, weten niet dat er zoiets bestaat. Kan het ziekenfonds niet beter automatisch de isi-kaart uitreiken, zodra de persoon in het ziekenfonds geregistreerd is? Met het huidige systeem loopt menig huisarts een aantal GMD’s mis.”

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Philip VAN LIERDE

  20 januari 2018

  Ik heb graag het verslag van de specialist rechtstreeks in het medisch dossier van de patiënt.
  Niet dat ik het zelf moet gaan opsporen via de HUB , en het dan misschien enkel kan integreren via bijlage.

 • Boudewijn DE WILDE

  18 januari 2018

  Beste An , wist je dat de gestructureerde input vanuit specialistische brieven in het EMD reeds gerealiseerd was op het einde van de twintigste eeuw in het onvolprezen 'MEDAR' dat onder DOS draaide ? (zegt een medisch computer pionier). Mag ik het volgende aan je wenslijstje toevoegen : alle ziekenhuizen gebruiken voor hun radiologie verplicht bv PACSonweb met de handige account, ook de ziekenhuislabo's worden verplicht hun resultaten beschikbaar te stellen integreerbaar in onze EMD ( en dus niet als brief). Het openen van ons EMD logt ons automatisch in op COZO , vaccinet ,teledermatologie en wat nog meer op de markt komt en onze voorschriften lopen verplicht over VITALINK (bovendien is de daar opgeslagen informatie reciprook gemaakt), Mag ik nog verder dromen ..Het onzinnige systeem dat opgestart wordt op 1 februari 2018 waar de patiënt toch nog moet betalen maar geen getuigschrift meer krijgt wordt collectief weggelachen door het medisch corps en vervangen door de efacturatie van de omnio statuten die stilaan begint te draaien met maar 1-2 foutmeldingen per dag zodat onze praktijk een stuk onaantrekkelijker wordt voor overvallers. Het GMD + en het attest voor verhoogde terugbetaling bij specialistisch consult alsook de 'diabetespas' stierf intussen reeds een stille dood of is palliatief - het gaat de goede richting uit .
  amen

 • Anna DEBYSER

  18 januari 2018

  heel terecht, Luc, ik maakte me ook die bedenking nu ik de extractie probeer te maken van de zorgtrajecten: parameters uit het specialistenverslag worden niet automatisch geextraheerd en dus maar weer knarsetanden over nutteloos bezig zijn; de lijst van zorgtrajecthoudende patienten wordt ook niet automatisch volledig herkend door het 'systeem' .

  een Papanicolaou die uitgevoerd is en waarvan een resultaat opgeslagen zit wordt ook niet automatisch weggevinkt uit de 'herinneringsberichtjes' die het medisch programma stuurt

  last but not least : de wachttijden bij het connecteren met vitalink en de vele black outs, maar daar zou men blijkbaar mee aan de slag zijn

  Rome en Pompei zijn ook niet in 1 dag gebouwd maar als iedereen wat opmerkingen plaatst die informatici hopelijk oppikken dan moeten een aantal euvels toch verholpen kunnen worden.

  collegiale groetjes
  An

 • Luc MARIUS

  18 januari 2018

  IK deel je mening volledig. Je hebt goed over de materie nagedacht en je weet duidelijk waarover je spreekt.
  Ik zou er alleen nog willen aan toevoegen dat het ook wenselijk is dat de parameters , die op het specialistenconsult routinematig worden genomen ook automatisch op de juiste plaats terecht moeten komen in ons EMD. Gedaan met het nutteloos huisartsenhuiswerk betreffende de zorgtrajecten. En voor mijn part mogen de SUMEHRS gerust door de tweede lijn aangevuld worden.
  Dr Luc Marius, huisarts Laarne.