Oriënterend kortverblijf houdt ouderen uit het ziekenhuis

Vanaf 2020 zullen erkende centra voor kortverblijf in Vlaanderen een extra erkenning kunnen aanvragen met het oog op ‘oriënterend kortverblijf’. Hiermee wil de Vlaamse overheid vermijden dat thuiswonende ouderen vanuit een crisissituatie te snel en te vaak in het ziekenhuis belanden.

Centra voor kortverblijf zijn bijzondere eenheden binnen de woonzorgcentra, waar ouderen tijdelijk terechtkunnen voor zorg. Vanaf 2020 zullen deze centra een bijzondere erkenning kunnen krijgen voor het aanbieden van een ‘oriënterend kortverblijf’.

De nieuwe optie richt zich tot ouderen die in een crisissituatie terechtkomen bijvoorbeeld door het uitvallen/wegvallen van een partner of een mantelzorger. Omdat deze ouderen in principe geen acute zorgnood hebben, kunnen ze beter niet naar het ziekenhuis worden overgebracht.

Tijdens het oriënterend kortverblijf zal een team van eerstelijnszorg en -welzijnswerkers de gezondheidssituatie en de sociale noden van de betrokkene in kaart brengen.

Na een zorgvuldige observatie wordt een zorg- en ondersteuningsplan uitgewerkt met de betrokken zorg- en dienstverleners uit de eerste lijn en met de mantelzorgers. Daardoor kunnen in de thuissituatie de nodige omstandigheden worden gecreëerd om een transfer naar het woonzorgcentrum of een hospitalisatie in de mate van het mogelijke te vermijden. Blijkt terugkeer naar huis niet mogelijk, dan kan het verblijf in het woonzorgcentrum georganiseerd worden.

Om een erkenning te krijgen als aanbieder van oriënterend kortverblijf moet een centrum voor kortverblijf competenties kunnen voorleggen die worden bepaald binnen de Vlaamse sociale bescherming.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.