"Politieke onwil jaagt 80.000 kwetsbare patiënten op kosten" (Soc Mut)

Het socialistisch ziekenfonds klaagt aan dat door de 'kafkaiaanse staatshervorming' in de gezondheidszorg kwetsbare patiënten tot 600 euro meer uit eigen zak zullen moeten betalen. Onder meer de maximumfactuur (MAF), ooit een beschermende maatregel ingevoerd door Frank Vandenbroucke, zal voor hen niet meer gelden in 2020.

De MAF op federaal niveau is door de overgehevelde deeldomeinen niet meer van kracht in de regio's. Sterk is dat het probleem al werd aangekaart in 2011. Het geld voor een oplossing lag klaar, maar politieke onwil blokkeert het dossier, aldus de socialistische mutualiteiten (SocMut).

Naast de MAF die gezinnen beschermt tegen hoge persoonlijke aandelen (remgelden), is ook het statuut chronische aandoening voor mensen met regelmatige en langdurende hoge ziekte-uitgaven in gevaar en kan het zorgforfait voor langdurig zieken wegvallen.

"Rode draad in al deze maatregelen is dat ze tellers bijhouden voor de persoonlijke en terugbetaalde uitgaven", aldus de SocMut.

De 6de staatshervorming voorzag de overheveling van een aantal gezondheidsdomeinen aan de deelstaten. Het gaat onder meer om een aantal revalidatie-overeenkomsten (zoals gespecialiseerde zorg voor kinderen met autisme, voor slechtzienden en mensen met een gehoorstoornis, voor mensen met een verslaving of kinderen met een mentale stoornis), een aantal gespecialiseerde ziekenhuizen en woonzorgcentra.

Probleem al aangekaart in 2011

"Reeds in 2011 werd erop gewezen dat parallel met de overheveling een oplossing gezocht moest worden voor het feit dat de betaalde persoonlijke aandelen en terugbetalingen voor het verblijf in deze centra niet langer zouden opgenomen worden in de federale tellers. Met als gevolg dat de rekening voor de patiënt zou oplopen. Bijna acht jaar later is er nog niets gebeurd, en een afgesproken overgangsmaatregel loopt af, zonder alternatief vanaf 2020.

Op het Verzekeringscomité van 18 november 2019, waarin ziekenfondsen en zorgverleners zitting hebben, werd evenwel meegedeeld dat er géén alternatief is uitgewerkt als de maatregel afloopt.

De ziekenfondsen mogen vanaf 1 januari 2020 de betaalde remgelden en bedragen in kader van de overgehevelde sectoren niet langer meetellen voor de maximumfactuur, het zorgforfait of het statuut chronische aandoening.

Gevolgen

Zo verliezen 12.000 tot 13.000 patiënten v de terugbetaling van hun remgelden in het kader van maximumfactuur. Het gaat om gemiddeld 300 euro per persoon. Maar het kan dus ook veel meer voor mensen met hoge gezondheidskosten.

Verder ontvangt een op de tien Belgen vandaag het statuut chronische aandoening. Ongeveer 7% dreigt dit statuut te verliezen. Zij zullen bijgevolg ruim 100 euro meer uit eigen zak moeten betalen alvorens de maximumfactuur in werking treedt. Daarenboven verliezen zij het recht op de derdebetalersregeling.

Ook dreigt eveneens het verlies van het zorgforfait voor chronisch zieken. Dat kan oplopen van 312 euro tot 624 euro per jaar.

'Schuldig verzuim'

Paul Callewaert, algemeen secretaris van de Socialistische Mutualiteiten: “Dit is schuldig verzuim en politieke onverantwoordelijkheid op alle niveaus. We kunnen dit niet aanvaarden. We hebben al in 2011 gewezen op het probleem, tijd genoeg om een oplossing te vinden. Wij roepen alle betrokken overheden op tot een snelle en gecoördineerde oplossing. Ofwel in de vorm van een systeem waarbij in de federale tellers nog rekening gehouden kan worden met de uitgaven in de deelstaten. Ofwel via de uitwerking van gelijkaardige beschermingsmaatregelen op gemeenschapsniveau.”

“We hebben altijd gehoord dat de patiënt beter moet worden van de staatshervorming. Hier is het tegendeel waar. Het kan niet dat kwetsbare patiënten de dupe worden van deze kafkaëske toestand.”

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.