Regionale verschillen kankerscreeningsprogramma's

Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen (CD&V) wil de dekkingsgraad van kankerscreeningsprogramma’s regionaal en zelfs tot op wijkniveau in kaart brengen. Hij antwoordt hiermee op de parlementaire vraag van Freya Saeys (Open Vld) die zich afvroeg of hij een verklaring had voor de grote regionale verschillen.
In Vlaanderen lopen er screeningsprogramma’s voor borst-, darm- en baarmoederhalskanker. In grote steden zoals Antwerpen, Gent en Brugge ligt de dekkingsgraad beduidend lager dan het provinciale gemiddelde. En in Limburg, bijvoorbeeld, scoort het darmkankeronderzoek heel goed, terwijl de dekkingsgraad voor de screening naar baarmoederhalskanker eerder slecht is.

Een verklaring voor Limburg, en voor de vele andere regionale en provinciale
verschillen, heeft de minister niet. Hij merkt op dat zelfs in de vermelde grootsteden er verschillen zijn van wijk tot wijk. Hij wil de huidige publiciteitscampagnes verder zetten, maar vindt het inderdaad nodig om dieper te graven op wijkniveau.

Hij is van plan om bij toekomstige gezondheidsonderzoeken die data geografisch te gebruiken om meer specifiek gerichte campagnes te voeren op die plaatsen waar de dekkingsgraad lager ligt dan het gemiddelde. Zo zou er meer zicht moeten komen op de vele factoren die een invloed kunnen hebben op de deelname, of niet, van een persoon aan een screeningsprogramma.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.