Representatieve beroepsverenigingen Federale Raad apothekers bekend

Het ministerieel besluit van 20 juli tot aanwijzing van de representatieve beroepsverenigingen voor de Federale Raad van apothekers, verscheen vandaag in Het Staatsblad. De leden in kwestie bouwden een ruime expertise op in de materie.  De Federale Raad moet de minister van Volksgezondheid op diens verzoek of op eigen initiatief, adviseren over alle aangelegenheden in verband met de uitoefening van het beroep van apotheker met inbegrip van de artsenijbereidkunde.

Volgende beroepsverenigingen worden aangewezen als representatieve beroepsvereniging:
1. Belgische Vereniging van Ziekenhuisapothekers (BVZA)
2. Algemene Pharmaceutische Bond (APB)
3. Vereniging van coöperatieve vennootschappen van pharmaceutische groothandels en apotheken (OPHACO)
4. Belgische Vereniging van de Apothekers specialisten in de klinische biologie (BVASKB)
5. Koninklijke Vereniging van Apothekers van Pharmaceutische Industrie (VAPI)
6. Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS)
7. Konfederatie der Belgische Geneesheren (Kartel)
8. Verbond der Belgische beroepsverenigingen van artsen - specialisten (VBS)

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.