Valsheid in geschrifte om netwerk te vormen? Reactie ASZ

Dokter Jean-Paul De Corte (N-VA Wetteren,foto) beschuldigde de gemeenteraad onder meer van valsheid in geschrifte bij de oprichting van een nieuwe juridische vereniging voor het ASZ. Hij diende hiervoor klacht in bij de gouverneur. Het ASZ reageert.

Wij wensen te reageren op de opinie van dr. Jean-Paul De Corte, een N-VA-politicus actief in de gemeente Wetteren die niet akkoord gaat met de besluitvorming in de gemeente met betrekking tot de oprichting van een nieuwe juridische vereniging voor het ASZ. Hij diende een klacht in bij de gouverneur omdat volgens hem de procedure bij de gemeente niet correct is verlopen. Hij meent dat er te weinig tijd is verlopen tussen de OCMW-raad en de gemeenteraad waarop dit item diende te worden goedgekeurd. Hij catalogeert deze fout als "valsheid in geschrifte". Of deze beschuldiging ten aanzien van het gemeentebestuur van Wetteren terecht is, zal de gouverneur dienen uit te maken.
Vanuit het ASZ kunnen wij enkel stellen dat de procedure vanuit het ASZ volledig correct is verlopen en dat, net als dit in Aalst en Geraardsbergen het geval was, vanuit het ASZ in de afgelopen maanden ruim op voorhand zeer uitgebreide informatie is gegeven en dit in verschillende infovergaderingen ten aanzien van de OCMW- en gemeenteraadsleden, waaronder een vergadering van de Verenigde Commissies OCMW en gemeente. Ook is het zo dat hierbij zowel de oprichting van de vereniging, de motivering hiervan en de ontwerpstatuten uitgebreid aan bod zijn gekomen, met mogelijkheid tot vraag en antwoord en dat sindsdien geen wijzigingen meer werden aangebracht. 
Het ASZ betreurt dan ook ten zeerste de manier waarop dit artikel in de Specialist is verschenen. Vooreerst wordt door de combinatie van het gebruik van het logo van het ASZ naast de titel van het artikel de indruk gewekt dat het ASZ valsheid in geschrifte heeft gepleegd om in een netwerk te kunnen treden. Uiteraard is dit absoluut niet het geval. 
Los van de persoonlijke opinie van dr. De Corte over het door de drie gemeenten goedgekeurde project, waarop hij uiteraard recht heeft, worden er ook een aantal onjuistheden verkondigd. Zo stelt hij dat er geen enkel aanbod meer overblijft waarvan de Wetterse bevolking kan gebruik maken. Hij vergeet daarbij te vermelden dat er naast de polikliniek en het dagziekenhuis ook nog een groot revalidatiecentrum is en een nierdialyse. Ook de informatie met betrekking tot de gebouwen en de gronden van het ASZ is niet correct. De gebouwen die door de gemeenten bij de fusie werden ingebracht in het ASZ worden nu opnieuw eigendom van de gemeenten en worden van daaruit ter beschikking gesteld van het nieuwe ASZ. Bij ontbinding van de vereniging zullen die dus ook nooit naar de artsen gaan. Met oprichting van de ASZ 1.1. krijgen de gemeenten net de gronden terug die zij niet meer in eigendom hadden sinds de fusie in 1998.
Tot slot wordt er aan het einde van het artikel gesteld dat het ASZ nog niet gereageerd heeft. Er is hierover echter nooit met het ASZ contact opgenomen door de journalist. 

Reactie van de redactie: dat laatste klopt niet. De journalist in kwestie trachtte een reactie te krijgen van het ASZ, maar daar bleek toen niemand bereikbaar (wat overigens in het artikel is vermeld).

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.