Vandenbroucke vangt voorlopig bot in zoektocht cijfers vaccinatiegraad zorgpersoneel

Minister Vandenbroucke (Vooruit) wilde de vaccinatiegraad van het zorgpersoneel openbaar maken per ziekenhuis in een poging om de druk (en de vaccinatiegraad) te verhogen. Dat zou een wettelijk omslachtige verplichting misschien kunnen vermijden. Maar tussen droom en daad zitten blijkbaar een resem praktische bezwaren, signaleert Het Nieuwsblad. Alhoewel. Er is nog zoiets als het wetsontwerp diverse bepalingen gezondheid.

Midden augustus. Dat was de streefdatum voor minister Vandenbroucke om de cijfers op de kop te tikken over de vaccinatiegraad van elke zorginstelling. Publicatie daarvan zou via patiënten en publieke opinie druk zetten op het niet-gevaccineerde personeel om zich alsnog te laten prikken en zo de gewenste 90% vaccinatie van het zorgpersoneel te halen. In de eerste plaats de Brusselse WZC's moeten een tandje bijsteken.

In Het Nieuwsblad zeggen verscheidene tenoren in de Vlaamse zorgsector dat deze cijfers opvragen om diverse redenen onhaalbaar is. “We kennen de exacte vaccinatiecijfers per zorginstelling niet”, zegt Karine Moykens, voorzitster van de Vlaamse taskforce Zorg. "De zorgverstrekkers lieten zich niet per se inenten via de vaccinatiecampagne in de woonzorgcentra. Ze konden zich ook gewoon later in een vaccinatiecentrum laten inenten.”

Idem dito voor de ziekenhuizen, laat Zorgnet-Icuro weten bij monde van Lieve Dhaene, die er ook nog op wijst dat het personeelsbestand geen constante is. “Bij een nieuw personeelslid hebben we het raden naar de vaccinatiestatus.” De vaccinatiestatus behoort trouwens tot de privésfeer. Toch liet ook de CEO van Zorgnet-Icuro, Margot Cloet, eerder weten dat de vaccinatie van het personeel verplicht moest worden.

Blijkbaar laat de minister zich daardoor niet van de wijs brengen want hij zou allerlei manieren laten onderzoeken om de gegevens toch op een juridisch correcte wijze te verkrijgen. Als stok achter de deur blijft op termijn de vaccinatieverplichting voor zorgverleners bestaan. Dat zou wel flink wat tijd (minstens enkele maanden) vergen volgens Het Nieuwsblad.

Wellicht rekent de minister dan op de goedkeuring van zijn wetsontwerp diverse bepalingen dat ook een hoofdstuk bevat over de uitoefening van de gezondheidzorgberoepen. Met daarin onder meer het zinnetje: "De ratio is dus een bescherming van de volksgezondheid door een hogere vaccinatiegraad." Vooraleer dat wetsontwerp is goedgekeurd door De Kamer, zullen nog enkele maanden verstreken zijn.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Herwig Vollon

  16 augustus 2021

  Persoonlijk ben ik dubbel gevaccineerd. Laat dit een gegeven zijn.
  Maar evenzeer een gegeven lijkt mij het zelfbeschikkingsrecht van éénieder en het recht op privacy. 2 grondslagen van onze Westerse samenleving.
  Gebruik van persoonlijke gegevens of gegevens die tot de privacy-sfeer behoren, ruikt naar schending van de persoonlijke levenssfeer en zet de deur open voor discriminatie op basis van deze gegevens.
  Misschien OK in een totalitaire staat, waar sommigen misschien van dromen, (typevoorbeeld Rusland doet het fantastisch goed, zo te horen ...) maar niet in ons Westers model.
  Maar het weze duidelijk : ik ben gevaccineerd en probleemloos.
  Bekenden van mij evenwel ontwikkelden ondanks een ziekteloze voorgeschiedenis, zelfs met een zeer milde passage van COVID, na vaccinatie arthritis ter hoogte van de enkel, thromboflebitis ter hoogte van het onderbeen en tendinitis ter hoogte van de andere enkel, alle in het bestek van enkele weken, om daarna geleidelijkaan, maar ad hoc nog onvolledig te verbeteren. Gevolg : zeer ruime investigatie in kader rheuma ... alles negatief. 1 verdachte : het vaccin.
  Bij verwikkelingen door het vaccin (en er zijn er nogal wat) kan men geen klacht of claim indienen, niet tegen de toediener, niet tegen de Overheid, niet tegen de producent.
  Als men ooit een verplichting oplegt zal dit noodzakelijkerwijze moeten veranderen : elke verwikkeling en de zorg ervoor, elke handicap, elk overlijden, zal ten laste moeten vallen van de Overheid of haar verzekeraar.
  Derhalve kan men alleen motiveren, niet verplichten.
  En erover waken dat de gegevens tot het beroepsgeheim blijven behoren en nooit gebruikt worden als discriminatie- of chantagemiddel.