VBS legt nieuwe accenten met dr. Donald Claeys

Eerst en vooral zet dr. Claeys in de verf dat zijn organisatie de belangen van alle specialisten verzamelt, maar ook intens wil samenwerken met de huisartsen. De huisartsen met hun vernieuwde samenwerkingsstructuren en ondersteuning spelen een zeer belangrijke rol voor patiënt en familie. Specialisten kunnen hier bijspringen.

Extramurale specialistische zorg brengt de gespecialiseerde geneeskunde dichter bij de patiënt en versterkt zijn vrije keuze.

Het VBS blijft vragende partij om met de universiteiten een geactualiseerd opleidings- en erkenningsmodel uit te bouwen. Het komt erop aan om intra- en extra-universitaire stageplaatsen goed te combineren en de noden (subquota) zorgvuldig vast te leggen.

Het VBS reikt ook de hand binnen de beroepsorganisaties van de specialisten naar de academische artsen “die er voor 100% bijhoren”. De integratie van deze artsen in de beroepsverenigingen zal het debat binnen het VBS opentrekken. De secretaris-generaal rekent ook op de ASO’s en vooral op de startende specialisten als hoekstenen om samen dat toekomstgerichte model uit te schrijven.

De beroepsvereniging met academici en niet-academici in één platform kan hier een belangrijke rol innemen, om zo een prospectief overlegplatform op te bouwen met andere partijen als de overheid, verzekeraars en sociale partners. Wat dan weer moet leiden tot onderbouwde richtlijnen (zie kaderstuk).

Geen syndicale organisatie

Beklemtoond wordt dat het VBS geen syndicale organisatie is, al is “een intensieve dialoog met de syndicaten noodzakelijk en verrijkend.” Een koerswijziging lijkt dat tegenover Marc Moens, de man die als secretaris-generaal jarenlang zijn stempel drukte op het VBS maar in eerste instantie uiteraard geassocieerd werd met de beroepsverdediging en het artsensyndicaat. De artsensyndicaten blijven voor het VBS overigens de “gatekeepers” van het vrije beroep, met gedreven en bekwame leiders. “De syndicaten bieden protectie en -met een zeker verantwoorde gezonde paranoia- een kritische blik op komende veranderingen in werkwijzen en remuneraties.” Maar, zo luidt  het verder, “tegen elke vorm van verandering zijn betekent stagneren.” Daarom wil het VBS deelnemen aan innoverende structureel overleg om een denktank voor de toekomst te bouwen. De rol van andere partners daarin omschrijft dokter Claeys als volgt: de Orde der Artsen als de “bewakers” van de beroepsethiek, de universiteiten als het “doorgeefluik” voor wetenschap en fundamenteel onderzoek, de mutualiteiten en zorgverzekeraars als de “waakhonden” van de brede sociale zekerheid.

Veranderen om te veranderen is overigens ook niet de bedoeling, want tijdverlies en veelal demagogie, luidt het.

Meer in onze papieren editie van deze week.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Robert RUTSAERT

  10 november 2019

  Geachte collega, beste Donald

  Dit zijn erg mooie intenties. Ik ken u als een verstandig en integer man en ga er dan ook van uit dat ze gemeend zijn. Sta me voorlopig toch nog even toe om sceptisch te blijven of u een en ander ook zal gerealiseerd krijgen. Al decennia lang heeft het VBS zijn wagonnetje aan de BVAS gekoppeld. Bij elke syndicale verkiezing roept men op om alleen voor dit syndicaat te stemmen. Meerdere ASGB-leden werden in het verleden door VBS-bestuurders afgedreigd om lid te worden van de BVAS indien ze maar enige kans wilden maken op een benoeming in een erkenningscommissie. Vaak hadden wij de indruk dat onze lidgelden alleen maar dienden om ter wille van de BVAS -ons inziens volstrekt overbodige- rechtszaken te financieren. Enig populisme is de vereniging ook niet vreemd. De keuze van de pathologiegroepen in de laagvariabele zorg werd voorbereid door het VBS en de universiteiten (niet door de syndicaten), nadien beginnen diverse beroepsverenigingen van het VBS er een rechtszaak tegen.
  Het verheugt me dat u de huisartsen niet langer als concurrenten maar als evenwaardige partners wenst te beschouwen maar het is me niet duidelijk hoe de nadruk op de extramurale specialisten daarmee moet gerijmd worden.
  Tot hiertoe heeft het VBS m.i. nog niet veel proactieve standpunten geproduceerd. Indien u er in slaagt om daar verandering in te brengen dan mag u op ons rekenen om opnieuw een constructieve samenwerking te realiseren. En als eerste onderwerp zou ik het dan graag hebben over de kwaliteit van de opleiding, het sociaal statuut van de ASO en hun toekomstige werkgelegenheid.

  met vriendelijke groet
  Robert Rutsaert
  ASGB/Kartel