Vijf jaar Kempens Hartcentrum: schoolvoorbeeld van regionale samenwerking

Vijf jaar na de opstart van het Kempens Hartcentrum in AZ Turnhout, is dit cathlab één van de grotere van België met meer dan 3.000 patiënten gemiddeld per jaar. Er komen onder meer jaarlijks meer dan 150 patiënten uit de hele Kempen terecht met een acuut hartinfarct, waarbij de verstopte kransslagader onmiddellijk open wordt gemaakt door middel van ballondilatatie en stenting.

Kempense patiënten die een - al dan niet dringende- hartcatheterisatie nodig hebben, moeten dus sinds 2014 niet langer uitwijken naar Leuven of Antwerpen.

Het is een ver doorgedreven en zeer geslaagde samenwerking tussen de ziekenhuizen van Mol, Herentals en Turnhout. De Kempense cardiologen vieren hun verjaardag op zaterdag 16 november met een mooi en boeiend symposium voor specialisten en zorgverleners uit de ruime regio.

Perfect draaiende machine

Het cathlab is gevestigd op campus Sint-Elisabeth van het ziekenhuis van Turnhout. Tien cardiologen, acht speciaal opgeleide verpleegkundigen, vier secretaresses en een coördinator maken van het cathlab een perfect draaiende machine.

Maar vooral is het Kempens Hartcentrum in de sector uitgegroeid tot een schoolvoorbeeld van regionale samenwerking. Herman Van der Stighelen verwoordt dit mooi: “De boodschap van bij opstart met name ‘ Samenwerken met een zinvol doel’ heeft in het Kempens Hartcentrum werkelijk gestalte gekregen. Ons cathlab is inmiddels het evidente voorbeeld van zinvolle medische samenwerking in de Kempen, maar wat niet vergeten mag worden, eigenlijk eveneens van goede persoonlijke samenwerking tussen artsen onderling, verpleegkundigen, secretariaat, ondersteunende diensten en directies.”

Op zaterdag 16 november ontvangen de cardiologen van het Kempens Hartcentrum een 200-tal genodigden op een lustrumsymposium voor hun 5-jarig bestaan. Hier zullen de groei van het hartcentrum en de nauwkeurig opgevolgde resultaten worden getoond, de principes van complexe medische samenwerkingsverbanden worden geschetst en bovendien door verscheidene topexperts de nieuwste evoluties in de cardiologie worden toegelicht.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.