Voor 2024 stijging honoraria verwacht van 7,26% (inclusief index 6,05%)

Na een belangrijke medicomutvergadering maandagavond, met de klassieke verlanglijstjes die werden ingediend, drong de budgettaire realiteit zich aan iedereen op: in dit stadium is er geen budgettaire marge.

Elke deelnemer keert terug naar zijn of haar werktafel met één enkele aanbeveling: focus op 5 prioriteiten. 

Ten minste indexatie

Zijn er dan echt geen middelen beschikbaar? Natuurlijk is er de indexering (6,05%) en zijn er discussies over een begrotingsdocument dat schommelt tussen een klein tekort en een kleine winst.... Er is een tekort van €41 miljoen bekendgemaakt voor het zorgbudget, maar we mogen niet vergeten dat de regering in maart 2023 €225 miljoen zal bevriezen.

Tijdens de vergadering van het Verzekeringscomité een paar uur eerder waren de sprekers niet vrolijker. Daar werden alleen de cijfers voor 2023 genoemd. Alles zal nu ter discussie staan tussen de verschillende belanghebbenden tussen nu en 2 oktober, de datum van de volgende medicomut. 

Waarom complex?

De belangrijkste reden waarom de dingen dit jaar zo ingewikkeld zijn, is de volatiliteit van de activiteit in de afgelopen jaren. Het Riziv moet immers altijd schatten op basis van de activiteitsolumes in de gezondheidszorg. In feite was 2022 op een bepaald moment in de post-pandemische periode een jaar van grote onderconsumptie: op dat moment hadden vele specialisten tussen 13 en 15% van hun inkomen verloren, voornamelijk in ziekenhuizen waar de minste opnames waren. Ter herinnering: het herstel van de covid verliep traag, vooral door personeelstekorten en doordat operatiekamers en -afdelingen vaker gesloten waren. 

Het aantal consulten/adviezen/huisbezoeken door artsen (huisartsen/specialisten) steeg in de eerste vijf maanden van 2023 met 5,7%, maar er is geen garantie dat dit tot het einde van het jaar zal aanhouden. Dat is heel goed nieuws voor specialisten en ziekenhuizen, verpleegkundigen en huisartsen... Maar hoe zal dit na verloop van tijd uitpakken? 

Hoeveel van de activiteit die verloren ging tijdens covid (twee covid-aanvallen) zal worden teruggewonnen? Hoeveel van de activiteit zal na verloop van tijd blijven bestaan? 

Eerste cijfers
Dit aspect is natuurlijk erg belangrijk, niet alleen voor specialisten en ziekenhuismanagement, maar ook voor managers van overheidsfinanciën. Voor 2024 wordt volgens sommige spelers rond de tafel verwacht dat de medische honoraria met 7,26% zullen groeien, en als we de honoraria exclusief radiologie en biologie nemen, maar inclusief consulten, cardiologie, pneumologie, enz. dan liggen de cijfers rond de 11,3% groei. Zoals u zich zult realiseren, vragen deze cijfers om voorzichtigheid.

Een miljard meer en andere onzekerheden
Concreet betekent dit dat als we de gegevens voor 2022 vergelijken met de schattingen voor 2023, de cijfers voor de honoraria stijgen van 9 miljard naar meer dan 10 miljard. Dat is een miljard meer, of bijna 10%.

Natuurlijk mogen we de index van 2023 van meer dan 8% niet vergeten. Dan blijft er nog 2% volumegroei over. Er bestaat dus een risico op overschrijdingen....Dat verklaart de onzekerheid en de berekeningen die moeten worden aangepast om onaangename verrassingen halverwege het jaar te voorkomen.

Al deze factoren bij elkaar zorgen voor complexe discussies tot 2 oktober. De rekenmachines zullen warmlopen en de 5 prioriteiten zullen tot op de cent moeten worden doorgerekend, vooral tijdens de volgende vergadering van het Verzekeringscomité.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.