Waarom de huidige teststrategie onhoudbaar is (Domus Medica)

"De huidige teststrategie mist haar doel: terwijl alle beschermende maatregelen worden gelost, wordt de teststrategie niet aangepast. De teststrategie moet dienen als laatste dijk om de pandemie in te tomen. Maar enkel testen zal een vierde golf niet vermijden en heeft het draagvlak voor het testbeleid helemaal onderuitgehaald." Dat is in een notendop de kritiek van Domus Medica.

De oplossing? Een aangepast testbeleid gekoppeld aan politieke moed om een minimum aan beschermingsmaatregelen te behouden.

Voorzichtigheidsprincipe overboord

Politiek heeft men beslist om ondanks de epidemiologische predictiemodellen alle beschermende maatregelen op te heffen en het voorzichtigheidsprincipe over boord te gooien, analyseert Domus Medica (DM). De munt is omhoog gegooid en men zal wel zien op welke zijde zij valt.

Enkel het testbeleid is onveranderd gebleven. Het is het rookgordijn om deze politieke keuze te verdoezelen. Alleen werkt dat niet. Enkel testen zal een vierde golf niet vermijden.

Perverse effecten

Daarnaast merkt DM heel wat perverse effecten van deze strategie. Kinderen onder de 12 jaar worden massaal getest, terwijl bij hen het ziekteverloop mild is. Volwassenen laten zich niet meer testen of stellen zorg uit.

Het draagvlak is weg en het arbritair testen heeft als gevolg dat de cijfers niet meer betrouwbaar zijn. Huisartsen worden momenteel overstelpt met patiënten met infectieuze klachten, een fenomeen dat we elke herfst kennen maar dit jaar duidelijk is toegenomen ten opzichte van vorig jaar.

"Onze kracht is dat we ernstige ziekte kunnen onderscheiden van milde ziektes en hierop een gericht beleid voeren", meent voorzitterr Roel Van Giel. "Vandaag is dat niet meer mogelijk. We willen de discussie over het testbeleid dus niet herleiden tot capaciteitsproblemen maar gaan voor een rationalisering en versoepeling van testen en quarantaine ten voordele van het draagvlak en dus ‘therapietrouw’ bij arts en patiënt, en ten voordele van de epidemiologische datarapportage."

Domus Medica stelt dan ook een grondige aanpassing van de teststrategie voor:

o Gevaccineerden enkel nog testen bij klinische indicatie

o Niet-gevaccineerden: testen volgens gevalsdefinitie (niet-gevaccineerde volwassenen hebben hogere kans op ernstige ziekte en ziekteverspreiding)

o -12 jarigen niet meer testen en geen quarantaine (groepsimmuniteit) tenzij klinische indicatie (ernstig ziek)

o Testen bij enkele specifieke situaties (nauwe contacten risicogroep, terugkeer reizigers,…)

o Stimuleren zelftesten/ gevaccineerden zelf een CTPC-code kunnen aanmaken voor test in testcentrum.

Enkel een aangepaste teststrategie en de moed om een aantal maatregelen te behouden zullen een vierde golf kunnen vermijden. Een aangepaste teststrategie zal helpen om het draagvlak te verhogen en om een beter zicht te houden op de pandemie.

"Nog iets te vroeg voor wijziging teststrategie" (Facon)

Intussen ontspon zich daarover een debat op Twitter. Coronacommissaris Pedro Facon vindt het debat de moeite waard is. Hij beoordeelt een discussie over de teststrategie om te beginnen als legitiem, "maar timing van wijziging teststrategie is belangrijk. September is een maand van herneming van het volledige maatschappelijke leven, maar startte met een reeds hoge viruscirculatie. En modellen met veel onzekerheid. Als je nu de teststrategie verandert, kan je de evolutie van epidemie op vlak van infecties, niet meer goed volgen: incidentie, positiviteitsratio zijn niet meer vergelijkbaar", argumenteert hij onder meer.

Anderen antwoorden daarop dat met een fractie van het enorme bedrag dat besteed werd aan testen, tienduizenden klaslokalen voorzien kunnen worden van performante (mobiele) HEPA luchtzuiveringstoestellen. 

Pedro Facon ziet evenwel geen tegenstelling tussen beide: "Ik ben voorstander van meten en verbeteren luchtkwaliteit, maar je zal me niet verleiden tot het minimaliseren van het belang van testen. Beide zijn nodig."

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.