Zorgnet-Icuro vraagt 'flankerende maatregelen' naast extra middelen zorg

67 miljoen erbij voor de zorg via een unaniem goedgekeurd Kamervoorstel is prima, maar er is volgens Zorgnet-Icuro meer nodig voor verpleegkundigen. Zoals de aanpassing van de personeelsnormen in de ziekenhuizen, vooral voor de nachtdiensten en op geriatrie. Dat vergt een aanpassing van KB 78 (kwaliteitswet).

Extra middelen betekent echter niet dat alle problemen zijn opgelost. Vacatures voor verpleegkundigen kunnen immers heel moeilijk worden ingevuld. Het is knelpuntberoep nummer 1 op de lijst van de VDAB. Daarom zijn er bij die extra inzet van middelen flankerende maatregelen nodig.

"Het is dringend nodig om de personeelsnormen in de ziekenhuizen te actualiseren. Daarbij vragen we een bijzondere aandacht voor de bezetting op de nachtdiensten en op de afdelingen geriatrie. De aanpassing van de normen moet ook en vooral focussen op de samenstelling van het team rond de patiënt. We vragen daarom dat een deeltje van het extra budget ook kan besteed worden om andere functies aan te werven."

Andere functies? Dat betekent dat er een herschikking moet komen van een aantal taken en bevoegdheden die nu wettelijk verankerd zijn. Die nieuwe profielen kunnen dan in de teams worden ingezet om de verpleegkundigen de kans te geven hun kerntaken uit te voeren en administratief te ontlasten. Dat vereist wel een aanpassing aan het zogenaamde KB 78, dat bepaalt welke handelingen voor welk beroepsprofiel voorbehouden zijn.

> Lees ook: Zorgnet-Icuro vraagt aanpassing personeelsnormen en KB 78

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.