Zorgtoeslagen: meer evaluerend artsen en betere verloning

In de maand november zijn er 1.744 aanvragen voor de zorgtoeslag verwerkt. Dat zijn er 1.000 meer in vergelijking met een paar maanden geleden. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) in het Vlaams Parlement geantwoord op een vraag van Ann De Martelaer (Groen). De CD&V-minister spreekt van een omslag in de verwerking van zorgtoeslagen.

Er worden nu meer dossiers per maand verwerkt dan er nieuwe aanvragen zijn. Het aantal openstaande aanvragen is intussen met 16 procent gedaald.

Kinderen met een extra ondersteuningsnood hebben recht op een zorgtoeslag uit het Groeipakket. Vroeger heette dat de verhoogde kinderbijslag. Het bedrag van die zorgtoeslag varieert naargelang de specifieke ondersteuningsbehoefte. Die wordt mee vastgesteld door een evaluerend art s. Die arts moet erkend zijn door het agentschap Opgroeien en moet op zelfstandige basis werken om aan de erkenningsvoorwaarden te voldoen.

Maar de doorlooptijd van die procedure is al langer een knelpunt. Het duurt vaak erg lang voor de hele procedure is doorlopen en de zorgtoeslag wordt toegekend. Volgens gegevens op Groeipakket.be bedroeg de termijn voor het behandelen van een aanvraag eind juli 2022 gemiddeld 297 dagen.

Meer evaluerend artsen en betere verloning

Om die doorlooptijd in te korten, heeft minister Crevits verschillende maatregelen genomen. Zo werd in juni een vereenvoudigde procedure ingevoerd om dossiers te behandelen. Het aantal evaluerende artsen werd afgelopen zomer ook uitgebreid. 

Volgens minister Crevits hebben die maatregelen er al toe geleid dat dossiers nu sneller behandeld worden en dat de zorgtoeslag sneller op de rekening van de mensen staat. In de eerste helft van het jaar werden er maandelijks gemiddeld 750 evaluaties gedaan, in november ging het al om 1.744 aanvragen.

De CD&V-minister wil nog bijkomende stappen zetten om de wachttijden in te korten en de werkdruk van de evaluerende artsen te verminderen.Zo wordt de definitie van evaluerend arts uitgebreid zodat artsen die in dienst zijn van het agentschap Opgroeien zelf mee ingezet kunnen worden bij de uitvoering van de evaluaties. De procedure zelf wordt ook herbekeken. Daarbij zal de klemtoon liggen op digitalisering. Er komt ook een beter verloning van de evaluerend artsen.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.