Zuid-Oost-Vlaanderen: op naar een positief verhaal

“Ik heb niet het gevoel dat iemand ons in een netwerk dwingt”, zegt hoofdarts van AZ Sint-Elisabeth Zottegem Rudi Vossaert (foto), en met hem zijn collega van AZ Ronse.

Daarmee reageert hij op onze vorige editie als zouden de betreffende ziekenhuizen gedwongen worden om in een netwerk met elkaar scheep te gaan. Hij schetst het plaatje: “Elk van de drie kan kijken in drie richtingen voor netwerkvorming: netwerk E17, Gent-Waasland en Denderbekken. Maar we willen samen verder in het belang van de patiënt in de regio. Omdat we elkaar al langer goed kennen, maar ook omdat de net genoemde grote netwerken zelf nog heel wat moeten op orde zetten. Die zullen niet steeds wakker liggen van wat er in de Vlaamse Ardennen gebeurt.”

Dr. Vossaert ziet ook meer kansen voor het eigen subnetwerk, desnoods een stand-alone-netwerk, bij de toekenning van zorgopdrachten. Maar is er in Vlaanderen nog ruimte voor een netwerk dat trouwens niet aan het vereiste aantal inwoners geraakt? “Goed, we halen hooguit 220.000 inwoners, maar anderzijds zitten heel wat netwerken in Vlaanderen ruim boven 550.000 inwoners. Als wij ons daaraan vasthangen, klopt het plaatje ook weer niet want dan zijn we met te veel. Een uitzondering  op basis van een goed uitgewerkt regionaal zorgplan moet eventueel kunnen.”

Vossaert vermoedt dat sommigen het project niet echt genegen zijn. “Geef ons voldoende tijd om ons scenario uit te leggen en uit te werken. We kunnen desgevallend overleven als stand-alone-netwerk. Zo hebben we de luxe dat we ons niet moeten bezighouden met de grote issues rond cardiochirurgie, radiotherapie, PET-scans. Onze kleinstedelijke zones Oudenaarde, Ronse, Zottegem, overlappen perfect met ons gepland klinisch ziekenhuis(sub)netwerk. We kunnen ons concentreren op wat echt belangrijk is : de regionale basis-specialistische zorg, kwaliteit bieden en ons inpassen binnen een zorgstrategisch plan.”

Waarom het zo lang duurt vooraleer dit netwerk vaste contouren krijgt? “De sleutel ligt in Gent”, aldus dr. Vossaert.

Het is inderdaad zo dat de visies van de kabinetten Vandeurzen en De Block verschillen als Gent ter sprake komt. Volgens De Block kunnen in grootsteden elkaar overlappende netwerken bestaan, Vandeurzen is eerder voorstander van één netwerk in Gent .

Afhankelijk van de visie heeft dit een enorme weerslag op de ziekenhuizen in de Vlaamse Ardennen. Stel dat er elders nog iets wijzigt, dan kunnen de kaarten  in Oost- en West-Vlaanderen nog totaal herschud worden. Daarom precies kijken de 3 ziekenhuizen de kat uit de boom.

Wat niet wil zeggen dat ze niets doen onder de radar, “we staan op sommige vlakken zelfs al verder en loyaler ten aanzien van mekaar, dan een aantal ‘gevormde’ netwerken”, pretendeert dr. Vossaert. “We moeten boven de negatieve energie staan die soms vrijkomt in het netwerkverhaal. Dit is geen zuiver besparingsscenario: hier liggen kansen qua regionale gezondheidszorg, kwaliteit en patiëntveiligheid, integratie tussen eerste en tweede lijn”, besluit hij.

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Indien (als patiënt) geïnteresseerd bent in gevalideerde medische informatie, kan u terecht op onze gezondheidswebsite www.vivagezond.be.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.