Centralisatie medische gegevens: "Zeer waakzaam blijven voor regeringmaneuvers"

De bescherming van medische gegevens staat in het middelpunt van het nieuws. Volgens Dr. David Simon "blijft de Bvas zeer geïsoleerd in de controle op het gebruik van persoonlijke gezondheidsgegevens". Een centrale gegevensbank voor voorschriften, verbinding van de centrale gegevensbank BelRAI met een gedeeld multidisciplinair medisch dossier... Voor dr. Simon ontspoort België.

Dr. David Simon, huisarts en bestuurder bij de Franstalige Bvas-vleugel, herinnert eraan dat het ontwerp van "Pandemiewet" de oprichting voorzag van een gecentraliseerde databank voor alle elektronische voorschriften, waarvan het beheer uitsluitend zou worden toevertrouwd aan de FOD, het FAGG, het Platform e-Gezondheid en het Riziv.

"Het wetsontwerp was ingediend bij de Europese Commissie. Samen met andere belanghebbenden heeft Bvas de Europese Commissie officieel op de hoogte gebracht van zijn verzet tegen dit ontwerp. Dat is gelukt omdat het databankproject is geschrapt uit het definitieve wetsontwerp dat bij het federale parlement is ingediend.

Onze juridische adviseurs waarschuwden ons echter dat we waakzaam moesten blijven en dat de regering zeker zou proberen om deze gecentraliseerde gegevensbank in een ander stuk wetgeving te stoppen.

Zeer ruim multidisciplinair medisch dossier

Dat werd al snel duidelijk. In het najaar zouden besprekingen met de beroepsgroep moeten beginnen over een project voor een "gemeenschappelijk multidisciplinair medisch dossier". Onlangs vernam het dagblad Médor dat deze besprekingen de komende dagen omzeild kunnen worden omdat Frank Vandenbroucke volgens die bronnen beslist zou hebben om dit project op te nemen in een "wet houdende diverse bepalingen", een "catch-all"-wet die elk debat in het parlement vermijdt.

Dat gemeenschappelijk multidisciplinair medisch dossier is veel ruimer dan de aanvankelijk geplande databank van voorschriften. Het moet het volledige medische dossier van de patiënt bevatten: zijn persoonlijke en familiegeschiedenis, zijn gezondheidsproblemen, zijn medicatiepatroon en de evolutie van zijn gezondheidsproblemen.

BelRAI

Nog ernstiger is dat het tijdschrift Médor beweert dat de regering van plan is dit bestand te koppelen aan een andere gegevensbank, BelRAI. Deze databank bevat een enorme hoeveelheid zeer gevoelige persoonsgegevens, met name psychiatrische gegevens.

Frank Vandenbroucke diende intussen een wetsontwerp diverse bepalingen in bij het parlement en liet het tegen 15 juli aan een spoedstemming onderwerpen. In dat stadium bevat het wetsontwerp geen artikelen die slaan op een gedeeld multidisciplinair dossier of op BelRai. Maar een meerderheidsamendement kan altijd op het laatste moment worden ingediend, wat een gangbare praktijk van de huidige regering lijkt te zijn.

Voor Dr. David Simon ontspoort België. "De Europese Commissie heeft een inbreukprocedure tegen België ingeleid wegens inbreuken op de GDPR. Het betreft enerzijds de onafhankelijkheid van de gegevensbeschermingsautoriteit en anderzijds het bestaan van het Comité voor de beveiliging van informatie, in het leven geroepen door Frank Robben tegen het advies in van de Europese Commissie, de gegevensbeschermingsautoriteit en de Raad van State. Dat comité is reeds herhaaldelijk bekritiseerd om zijn besluiten, die zonder parlementair debat en zonder rekening te houden met het advies van de toezichthoudende autoriteit zijn genomen."

Dr. David Simon merkt op dat deze commissie talrijke vergunningen afgeeft voor het verzamelen, verwerken en verhandelen van medische gegevens voor dubieuze doeleinden.

Audit Rekenhof

De staatssecretaris voor Digitalisering, Mathieu Michel, verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heeft het Rekenhof opgedragen om een audit uit te voeren.

Dr Simon waarschuwt: "Bvas zal opnieuw alles doen wat in haar macht ligt om dit project te blokkeren. Onze enige zorg is het waarborgen van het recht van de patiënt op privacy en op toestemming voor het verzamelen, verwerken en delen van zijn gegevens, waarvan het doel duidelijk moet worden omschreven en vervolgens moet worden gerespecteerd. Bvas staat zeer geïsoleerd in deze positie en stuit alleen op beschuldigingen van corporatisme of paternalisme... Dat is betreurenswaardig."

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Richard OPDENAKKER

  29 juli 2021

  Het Jessaziekenhuis te Hasselt heeft alle gegevens (persoonlijke,patientengegevens ea;)opgeslagen in een gemengde database.Dit is Europees ook niet toegestaan.
  Nadien gebruikt men deze database op basis van de zogezegde GDPR-regeling,om reglementaire gebruikers
  directe toegang tot deze database te weigeren.
  Informatisering is een mooie tool,maar omdat we in een rotlandje wonen,wordt dit niet gebruikt om patienten
  te helpen, maar om machtspelletjes te spelen.
  Ik hoop op een 'DOORGEDREVEN AUDIT' en hoop dat BVAS deze machtsmisbruiken mede uit de wereld helpt
  ten voordele van de patient.