Assistenten: "Baremakwestie blijft knelpunt"

Het NCPAZ (nationaal paritair comité artsen-ziekenhuizen) komt woensdag weer bijeen. Dr. Jean-Michel Mot, woordvoerder van de Franstalige tegenhanger van Vaso (Cimacs), erkent dat er "vooruitgang" wordt geboekt, maar hij sluit "andere acties" niet uit. Cimacs publiceerde onlangs ook een handvest waarin de eisen van de beweging van kandidaat arts-specialisten worden uiteengezet.

Waar liggen nog blokkades?
-De baremakwestie blijft een probleem. "De voorgestelde schaal is lager dan die die momenteel in de Federatie Wallonië-Brussel wordt toegepast. Bovendien wordt die schaal voor 48 uur werk toegepast. In werkelijkheid presteren we meer uren. Dat is een groot salarisverlies voor alle assistenten. Plus: zwangere assistenten in opleiding mogen wettelijk niet meer dan 40 uur per week werken... Wij willen dat de huidige schaal van 38 uur wordt gerespecteerd en dat de uren daarboven worden uitbetaald. Daar moeten nog middelen bij voor de nachten en weekends en feestdagen."
- De controle op de arbeidsvoorwaarden: "Wij hebben een duidelijk en omkaderd contract nodig en vooral een contract dat geen ruimte laat voor interpretatie door de ziekenhuisdirecties. "
-een arbeidsovereenkomst: "De arbeidsovereenkomst moet worden erkend. Wettelijk gezien hebben we er een. Wij vragen dat ziekenhuizen verantwoordelijk worden gesteld als werkgevers en dat zij de verloning van hun werknemers ten laste nemen. We mogen niet vergeten dat we geld opleveren voor de instellingen."
Verschillen Noord/Zuid: "We hebben punten gemeen, maar aan de vaso-kant gaven de verantwoordelijken er de voorkeur aan te beginnen met een vzw-systeem zoals dat momenteel voor haio's bij huisartsen bestaat. Wij zijn hier geen voorstander van. Als een non-profitorganisatie onze werkgever wordt, zullen wij niet langer gerechtelijke stappen tegen het ziekenhuis kunnen ondernemen. Bovendien zal controle op werktijden en welzijn niet langer mogelijk zijn. Voor ons is zo'n systeem niet toepasbaar."

Nieuwe afspraak op 12 mei.

> Lees ook: Orde breekt lans voor specialisten in opleiding en kwaliteit

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.