Cogovernance is van iedereen! (Thomas Gevaert)

"Één van de meest ergerlijke zaken aan de medische verkiezingen is dat voorspelbare steekspel van wie wat wanneer heeft gerealiseerd. We hebben ons voorgenomen om strikt enkel onze eigen realisaties te vermelden en niet te gaan lopen met die van onze collega’s. Want ieder doet zijn/haar deel, en dus moet je eerlijk credits geven aan elke realisatie of goed idee van een ander", reageert Kartelvoorzitter Thomas Gevaert op het feit dat Bvas dit thema claimt.

Ondanks dat voornemen dus toch een eenmalige reactie, geeft dr. Gevaert aan. "Omdat expliciet werd gecommuniceerd dat wij het idee van cogovernance zouden “gestolen” hebben." We geven zijn reactie integraal weer.

"Even de feiten:

 • Met cogovernance dat we op de agenda hebben gezet, bedoelen we uiteraard niet de reeds bestaande goede ententes tussen artsen en beheerders die in vele ziekenhuizen aanwezig zijn. Wél de noodzakelijke paradigmashift wanneer honoraria opgesplitst zullen worden in intellectuele honoraria (voor artsen) en kostendekkende honoraria. Voor die laatste is volgens ons een verankerde cogovernance nodig op dienstniveau, niveau medische raad én raad van bestuur, om de kostendekkende honoraria mee te beheren.
 • Dit is een ander verhaal dan de reeds bestaande vormen van cogovernance, aangezien er nu steeds een financiële regeling geldt tussen medische raad en beheerder rond de afdrachten op de artsenhonoraria. Met de hervorming van de nomenclatuur vervalt de facto de afdrachtenregeling en moet gezocht worden naar een nieuw governance kader. 
 • In dat kader hebben wij cogovernance op tafel gelegd als oplossing om de artsenbelangen in ziekenhuizen te vrijwaren."

Korte tijdslijn

 • In 2020 schreef onze voorzitter specialisten reeds een stuk in Knack rond de hervorming van de ziekenhuisfinanciering met cogovernance als noodzakelijke piste.
 • Eind 2021 werd na de slotonderhandelingen de term ‘cogovernance’ opgenomen in de definitieve versie van het akkoord 2022-2023, meer bepaald in de passage rond hervorming van de nomenclatuur klinische biologie, op uitdrukkelijk aangeven van onze klinisch biologen, omdat die passage anders te veel risico voor de artsen inhield.
 • Na de nota van minister Frank Vandenbroucke van begin 2022 over de hervorming van het ziekenhuislandschap – waar cogovernance niet in voorkwam – hebben we omstandig gereageerd met als kernelement de noodzaak aan cogovernance.
 • Tijdens voorbereidende gesprekken voor de Taskforce ziekenhuishervorming hebben we in februari 2022 aangedrongen op het uitwerken van cogovernance in ziekenhuizen en dit werd mee opgenomen in de basis onderhandelinsnota.
 • In april 2022 hebben zowel wij als BVAS een uitgewerkte nota rond nieuwe ziekenhuisgovernance op tafel gelegd: onze nota had als titel “cogovernance”, in de nota van BVAS komt het woord “cogovernance” nul keer voor. AADM legde geen nota op tafel.
 • Onze voorzitter specialisten is onze visie rond cogovernance vervolgens ook gaan uiteenzetten voor ZorgnetIcuro én in hoorzittingen van het federaal parlement rond de geplande ziekenhuishervormingen.
 • Op 11 maart 2023 hebben we een congres gehouden waarop cogovernance één van de zes hoofdpunten was.
 • Buiten persberichten konden we geen nota’s noch opiniestukken van collega-syndicaten terugvinden met “cogovernance” als term. Op vergaderingen hebben we daar ook nooit standpunten over gehoord. Tot nu dus.

"We gaan graag inhoudelijk het debat aan in plaats van zoals op een speelplaats luid te roepen, knikkers te claimen, maar stiekem vals te spelen."

Dit alles staaft dr. Gevaert met documentatie die u ook uitvoerig op de site van het Kartel terugvindt of ongetwijfeld ook bij hem kunt opvragen.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.