Concentratie van complexe chirurgie vermindert postoperatieve sterfte 

Volgens een Riziv-rapport dat op 27 november werd voorgesteld aan het Verzekeringscomité leidt de concentratie van complexe pancreas- en slokdarmoperaties tot een daling van de postoperatieve sterfte. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke ziet dat als een bemoedigend teken om "op de ingeslagen weg verder te gaan."

Sinds 1 juli 2019 wordt complexe pancreaschirurgie geconcentreerd in 15 erkende expertisecentra die een overeenkomst met het Riziv ondertekenden en wordt complexe slokdarmchirurgie geconcentreerd in 10 expertisecentra verspreid over het hele land. Het doel van deze concentratie van complexe chirurgie is om de postoperatieve sterfte te verminderen en zo de algemene zorgkwaliteit in Belgische ziekenhuizen verder te verbeteren en de overlevingskansen van patiënten verder te verhogen.

"Door expertise en middelen te bundelen en zoveel mogelijk rekening te houden met het nabijheidscriterium, kunnen we de best mogelijke zorg garanderen voor patiënten die complexe chirurgie nodig hebben. Analyses tonen aan dat sommige delicate en complexe zorg geconcentreerd moet worden in enkele expertisecentra.

De door het Riziv gepresenteerde analyse toont aan dat een significante daling van de postoperatieve mortaliteit is bevestigd na 4 jaar concentreren op complexe slokdarm- en pancreaschirurgie. We moeten dus doorgaan op de ingeslagen weg", zegt minister Frank Vandenbroucke. "Om de kwaliteit van deze zorg te verhogen voor alle mensen die het nodig hebben, en om de overlevingskansen te vergroten."

"Het Rizivrapport geeft aan dat de resultaten na 3 jaar nog geen significant verschil laten zien met of zonder geconcentreerde zorg. Dat heeft mogelijk te maken met bepaalde gevolgen van de covid19 crisis, die zich gedurende die 3 jaar voordeed, op de organisatie van de expertisecentra in het akkoord. Als we daarentegen rekening houden met het 4e jaar van monitoringgegevens van dit beleid, dan bewijzen de resultaten de doeltreffendheid ervan en bevestigen ze een vermindering van de postoperatieve sterfte", meent het kabinet. 

Meer overlevenden

"Voor complexe pancreaschirurgie waren er tussen 2015 en 2018 165 postoperatieve sterfgevallen op een totaal van 2.261 behandelde patiënten (7,3%). Tussen 2019 en 2023, met de zorgconcentratie, zullen er 138 sterfgevallen zijn, op een totaal van 2.684 behandelde patiënten (5,1%). Dat zijn 22 meer overlevingsgevallen per 1.000 patiënten.`

De resultaten over vier jaar van de conventie bevestigen een significante neerwaartse trend in het postoperatieve sterftecijfer voor deze complexe operaties.  Voor complexe slokdarmchirurgie waren er 151 postoperatieve sterfgevallen tussen 2015 en 2018, op een totaal van 1.584 behandelde patiënten (9,5%). Tussen 2019 en 2023, met de zorgconcentratie, zullen er 97 sterfgevallen zijn, op een totaal van 1.555 behandelde patiënten (6,2%). Dat betekent 33 meer overlevingsgevallen per 1.000 patiënten. De resultaten over de vier jaar van de overeenkomst bevestigen een significante neerwaartse trend in het postoperatieve sterftecijfer voor deze complexe operaties."

Het kabinet is verheugd dat België met deze nieuwe organisatie van complexe chirurgische zorg voor slokdarm en pancreas tot de koplopers behoort op het vlak van 90-dagen postoperatieve overleving, in vergelijking met andere landen.

Eerder leidden de snel getrokken conclusies gebaseerd op een 'confidentieel rapport' dat nog volop in de beoordelingsfase zat, maar wel prematuur werd vrijgegeven op de medicomut, tot forse reacties van diverse zijden. Waarbij sommigen een politieke agenda vermoedden.

> Geen significante verbetering centralisatie complexe chirurgie (ASGB)

> Reactie ABES

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.