Crevits legt fixatie minderjarigen aan banden

Een ontwerp van wijzigingsdecreet op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits (cd&v) verankert de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp. Onder meer afzondering en fixatie worden erin geëxpliciteerd.

Na advies van de Raad van State  wijzigt de Vlaamse Regering definitief het decreet over de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp. Doel van de wijziging is om het decreet grondig te actualiseren. Zo wordt een duidelijker rechtenkader uitgeschreven voor minderjarigen in gesloten settings. 

Om de gesloten opvang duidelijker te onderbouwen is ook een wijziging opgenomen in het decreet over de integrale jeugdhulp. De wijziging zorgt ook voor het expliciteren van belangrijke rechten in de residentiële jeugdhulp zoals het recht op vrije tijd, op onderwijs, op gezondheidszorg en het belang van aandacht voor een ontwikkelingsgericht leefklimaat. 

Vrijheidsbeperkende maatregelen

Er komen ook duidelijke rechtswaarborgen over de preventie en de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen, zoals afzondering en fixatie, gebaseerd op de intersectorale richtlijn hierover. De wijzigingen zorgen voor de versterking van de rechtspositie van alle minderjarigen in de (residentiële) jeugdhulp. 

Dit ontwerp van wijzigingsdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Marc DE MEULEMEESTER

    13 februari 2024

    Zij heeft natuurlijk het voordeel dat zij zich nooit zal moeten verantwoorden aan Ludo hè , noch aan Quicky !

  • Geert MICHIELS

    12 februari 2024

    Mevrouw de minister, ik nodig u uit om eens mee te helpen orde op zaken te brengen als een minderjarige, soms voor een bagatelle, het kot letterlijk afbreekt.