Diverse bepalingen inzake gezondheidszorg en klinische biologie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een voorontwerp van wet goed dat diverse bepalingen doorvoert die slaan op de bevoegdheden van het Riziv.
In de eerste plaats voorziet het voorontwerp van wet een aantal aanpassingen voor de wet van 14 juli 1994 over de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen. Het gaat om bepalingen die verband houden met de volgende domeinen:

  • ergotherapeuten
  • commissie voor begrotingscontrole
  • overeenkomsten met ondernemingen die medische hulpmiddelen installeren en/of onderhouden
    geneeskundige verstrekkingen
  • publicatie in de gevalideerde authentieke bron van geneesmiddelen
  • referentieterugbetaling
  • implantaten en invasieve medische hulpmiddelen
  • geneeskundige controle
  • indexering van prestaties

Daarnaast worden aanpassingen doorgevoerd in het koninklijk besluit van 30 december 1982 over de voorwaarden waaraan de labs moeten voldoen voor de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor verstrekkingen van klinische biologie.

Tot slot wordt een technische aanpassing doorgevoerd in de wet van 18 mei 2022 diverse dringende bepalingen inzake gezondheid.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.