E17-ziekenhuisnetwerk pakt uit met zorgstrategisch plan

De zeven ziekenhuizen van het E17-ziekenhuisnetwerk streven samen naar de uitbouw van een toonaangevend, kwaliteitsvol en innoverend Vlaams ziekenhuisnetwerk. Hoe de partners dat in de praktijk wensen te realiseren, schreven ze neer in hun regionaal zorgstrategisch plan voor de toekomst. Op 3 mei jl. stelden de ziekenhuizen dit voor in de Commissie Zorgstrategie. Men juichte toe dat de zorgstrategische visie vertrekt van meetbare kwaliteit van zorg die gemonitord wordt. 

Centraal staat dat elke patiënt kan rekenen op toegankelijke basisspecialistische zorg dichtbij huis, en wanneer nodig een beroep kan doen op (super)specialistische zorg bij één van de zorgpartners van het eigen ziekenhuis, binnen het netwerk of wanneer aangewezen bij andere zorgactoren uit het zorggebied. Elk van de netwerkpartners vormt zo een toegangspoort tot het netwerk en biedt eenzelfde niveau van kwaliteit van zorg. Door het leveren van waardegedreven zorg wil het ziekenhuisnetwerk inspelen op de huidige en toekomstige zorgbehoeften van zijn patiënten. 

Om deze visie in het veranderend en uitdagend zorglandschap blijvend te kunnen bewerkstellingen, versterken verschillende partners binnen het netwerk hun onderlinge doorgedreven en vaak jarenlange samenwerking. Daarmee spelen ze ook in op de vraag van de overheid om te streven naar meer samenwerking om met de nodige draagkracht de uitdagingen van de toekomst aan te gaan.

  • Zo bundelen AZ Sint-Elisabeth in Zottegem en az glorieux in Ronse hun krachten binnen de recent opgerichte overkoepelende vzw ZoRg.
  • AZ Maria Middelares in Gent en AZ Sint-Vincentius Deinze zetten vanaf 1 januari 2024 samen hun weg verder als een ééngemaakte vzw die beide ziekenhuizen zal beheren.
  • Ook az groeninge in Kortrijk en de Sint-Jozefskliniek in Izegem hebben het voornemen om te evolueren naar één vzw met twee erkende ziekenhuizen.
  • Het O.L.V. van Lourdesziekenhuis in Waregem tot slot blijft inzetten op een zeer nauwe en doorgedreven samenwerking op medisch en zorgondersteunend gebied met az groeninge enerzijds en AZ Maria Middelares anderzijds. 

Naast deze interne samenwerkingsverbanden blijven de zeven E17-ziekenhuizen zich met vereende krachten inzetten voor de verdere uitbouw van het E17-ziekenhuisnetwerk. Daarbij gaat veel aandacht naar diverse projecten, zoals het gemeenschappelijke dashboard met kwaliteitsindicatoren, het HOST-project, het gemeenschappelijke labo voor prenatale diagnostiek (NIPT), samenaankoop … 

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.