Euthanasieproces - "Duidelijke miskenning procedurele voorwaarden euthanasiewet" (advocaat familie Nys)

In de zaak van de euthanasie van Tine Nys in 2010 buigt de correctionele rechtbank van Dendermonde zich dinsdag opnieuw over de vraag of de uitvoerende arts Joris Van Hove een schadevergoeding moet betalen aan de nabestaanden. Het Grondwettelijk Hof oordeelde eind vorig jaar dat een bepaling van de euthanasiewet ongrondwettig is, maar volgens de advocaat van de familie Nys staat dat een veroordeling niet in de weg. "Er was een duidelijke miskenning door dokter Van Hove van de procedurele voorwaarden van de euthanasiewet", pleitte Joris Van Cauter.

De 38-jarige Tine Nys kreeg op 27 april 2010 euthanasie op basis van psychisch lijden. Het onderzoek startte nadat één van de zussen van de vrouw klacht met burgerlijke partijstelling had ingediend. Het gerecht onderzocht de zaak, maar de procureur des Konings in Dendermonde vorderde de buitenvervolgingstelling. De raadkamer in Dendermonde oordeelde in 2016 om de drie betrokken artsen buiten vervolging te stellen, maar de burgerlijke partij ging daartegen in beroep.

Het parket-generaal vroeg daarna ook de verwijzing en de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling besloot uiteindelijk eind 2018 om de drie artsen te verwijzen naar het Gentse hof van assisen voor vergiftiging. Het was de eerste keer dat artsen zich daarvoor moesten verantwoorden sinds de inwerkingtreding van de euthanasiewet in 2002. Volgens het openbaar ministerie werden de voorwaarden van de euthanasiewet niet nageleefd. Joris Van Hove gaf Tine Nys de dodelijke inspuiting en moest zich verantwoorden als uitvoerende arts.

Het hof van assisen had in de nacht van 30 op 31 januari 2020 de drie artsen vrijgesproken. Het openbaar ministerie besliste om geen eis tot cassatie in te stellen, wat betekende dat de strafrechtelijke vrijspraak van de artsen niet meer ongedaan kon gemaakt worden. De burgerlijke partij, de familie van Tine Nys, had wel cassatieberoep aangetekend. Het Hof van Cassatie besliste dat er een nieuw proces moest komen voor Van Hove, omdat zijn vrijspraak onvoldoende gemotiveerd werd. De correctionele rechtbank moest uitmaken of de uitvoerende arts burgerrechtelijk verantwoordelijk kan gesteld worden en veroordeeld moet worden tot het betalen van een schadevergoeding.

Schending

De zaak werd toegewezen aan de correctionele rechtbank van Dendermonde, die de zaak opnieuw behandelde, maar uiteindelijk besloot om een prejudiciële vraag te stellen. De rechtbank vroeg onder meer of de euthanasiewet, die de voorwaarden geeft waaraan een arts die euthanasie toepast moet voldoen om geen misdrijf te plegen, de grondwet schendt doordat elke schending van de euthanasiewet een inbreuk betekent op de strafwet. De rechtbank wou daarbij weten of er een onderscheid kon gemaakt worden tussen een schending van een inhoudelijke voorwaarde (zoals het zich verzekeren van het aanhoudend fysiek of psychisch lijden van de patiënt) en de schending van een procedurele voorwaarde zoals de administratie. 

Het Grondwettelijk Hof oordeelde in oktober dat artikel 3 van de euthanasiewet de Grondwet schendt, in zoverre die bepaling tot gevolg kan hebben dat elke miskenning van de voorwaarden en procedures van de euthanasiewet, andere dan de grondvoorwaarden, op dezelfde wijze strafbaar is op grond van de kwalificatie "gifmoord".

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.