Fiscus achtervolgt huisarts-vrijwilliger

De fiscus blijft huisarts-vrijwilliger Paul Putzeys achtervolgen. Een foutieve inschrijving als behandelend arts bij de vaccinatiecampagne van Oekraïners tijdens de Oekraïnecrisis in 2021 -niet als vrijwilliger- krijgt hij maar niet rechtgezet. Hij was immers aan de slag als vrijwilliger en op dat moment al twee jaar met pensioen. Drie jaar later volgt de koude douche in de vorm van een aangetekende ingebrekestelling 'wegens laattijdige aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen.'

Vorig jaar al stelde dr. Putzeys die gang van zaken aan de kaak bij MediSfeer. "De overheid smeekte mij destijds om mee te helpen met (de opvolging van) vaccinatiecampagnes", liet hij toen weten op het moment dat hij een aanslagbiljet in de bus kreeg voor zijn vaccinatiewerk. Dat bestond erin dat hij officieel een activiteit uitoefende 'als medisch verantwoordelijke bij vaccinatiecentra Eerstelijnszone Oostende-Bredene en als bestuurder bij het Algemeen Syndicaat van Geneeskundigen van België vzw". Terwijl hij nota bene op dat moment al meer dan twee jaar met pensioen was. Zijn laatste medische prestatie was in juni 2019. Sindsdien was hij uitgeschreven bij zijn  Sociaal Verzekeringsfonds, en bracht dus ook geen medische prestaties in rekening.

Hij verhuisde overigens van Lier naar Bredene om er van dat welverdiende pensioen te genieten.

Hij verrichtte zijn werk als vrijwilliger vol overgave en, naar hij dacht, onbelast (hij kreeg er een symbolische vergoeding voor). 

Statuut onbekend

"In het vierde kwartaal 2021 gaf ik gevolg aan de dringende oproep voor vrijwilligerswerk nav de nationale Corona vaccinatiecampagne", herinnert hij zich. "Ik maakte deel uit van vaccinatieteam ELZ Oostende-Bredene. Er werd geen gewag gemaakt onder welk statuut. Ik ontving voor dit vrijwilligerswerk een forfaitaire vergoeding. Er werd mij geen fiscale fiche bezorgd. Niet toen en niet later. Ik vulde mijn belastingsaangifte 2022 - inkomsten 2021 in zoals voorgesteld in Tax-on-Web."

"Een jaar later kreeg ik een aanslagbiljet waarbij deze forfaitaire vergoeding wel werd toegevoegd. Ik betaalde hierop het gevraagde belastingssupplement."

"Nu, december 2023, stuurt de dienst Sociale Zekerheid Zelfstandige Ondernemers mij het bericht met de verplichting om aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor de periode 01/01/2021 tot 31/12/2021, dus máánden vóór de zogenaamde beroepsactiviteit begon. Volgens dit schrijven dreigt er eer administratieve geldboete wegens laattijdige aansluiting."

De fiscus had daar dus allemaal geen oren naar en verplicht hem tot een nummertje in de administratieve mallemolen. Ondanks zijn pensioenstatus wordt hij verplicht om opnieuw een ondernemingsnummer aan te vragen én  sociale bijdragen te betalen. Wil hij dat nummer nadien weer afsluiten, dan brengt dat ook weer extra kosten met zich mee. Absurdistan in volle glorie dus.

Dr. Putzeys weer: "Indien deze verplichting rechtmatig kan opgelegd worden, dan meen ik dat de ELZ Oostende-Bredene verantwoordelijk is wegens het nalaten van een fiscale fiche. Was dit wél en tijdig gebeurd, dan kon ik in mijn belastingsaangifte de bijdrage aan het sociaal verzekeringsfonds inbrengen plus de forfaitaire beroepskosten. Bovendien had ik mij niet moeten onthouden van het uitvoeren van betaalde medische prestaties."

Mijn naam is Kafka en ik zal het geen twee keer zeggen

De voormalige huisarts ondernam al flink wat stappen om deze onrechtvaardigheid recht te zetten, maar hij wordt van het kastje naar de muur gestuurd. "Ik klopte aan bij mijn burgemeester. Die verwijst me naar de eerstelijnszone en daar word ik weer terugverwezen naar de secretaresse. De medewerkers van de burgemeester - die op Vlaams niveau actief is- sturen me door naar het federale niveau... en zo gaat dat maar door. Zelfs Ri De Ridder, kabinetsmedewerker van Frank Vandenbroucke en geen onbekende naam bij het ASGB/Kartel, verwijst me naar de administratie Sociale Zaken", liet hij ons eerder al weten.

Wraakroepend

"Een dagelijkse habbekrats voor vele uren werk." Een collega die alles van dichtbij meemaakte, steunt dr. Putzeys: "Ik had het geluk dit wel te weten te komen en had ook nog een ondernemingsnummer. De boodschap was dus om minstens de helft te reserveren voor sociale bijdragen (!!) en belastingen. Voor vaccinaties en raadplegingen bij Oekraïense vluchtelingen werd de (symbolische) vergoeding wel als vrijwilligerswerk gezien en dus onbelast. Ik zat naast Paul bij de Oekraïners maar over geld werd daar niet gepraat", getuigt hij over dit voorval.

Administratitis: niet alleen de landbouwers krijgen ermee te maken...

> Fiscus straft huisarts-vrijwilligers Oekraïnecrisis

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Marc DE MEULEMEESTER

    01 februari 2024

    Ooit “ SPOORLOOS” gezien op de NPO , waar mensen proberen om spoorloos verdwenen “ naasten “ terug te vinden ?
    Het onderzoek startte steeds met 1 bezoekje aan de Ballastingen , want “ al vlucht de belastingplichtige naar de hel , de fiscus achterhaalt hem wel “!